Trở lại   Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc » HỌC HÁN NGỮ » Tài liệu học tiếng Hoa » 3. Sách giáo trình + Tài liệu liên quan

3. Sách giáo trình + Tài liệu liên quan Sách giáo trình + Tài liệu liên quan
Audio của giaó trình cơ bản 301 câu đàm thoại

3. Sách giáo trình + Tài liệu liên quan


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 25-11-2008, 11:39 AM
  post #1
th1024
Gold Member
 
ID: 10226
Tham gia: 25-11-2008
Giới tính: Male
Bài gởi: 421
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn: 1,841 lần trong 283 bài viết
Default MP3 Giáo trình 301 (ấn bản cũ và mới)

Post lại toàn bộ phần audio (dạng file mp3) của giáo trình - ẩn bản mới 2009 và version cũ luôn.

Đây là giáo trình cơ bản nhất từ trước đến nay dành cho những người học tiếng Hoa... Tớ post mp3 thôi nhé... Sách, mọi người ra tiệm mua nhé hehehehh

LINK LOAD MP3 - GIÁO TRÌNH MỚI (ẤN BẢN 2009)

[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

Bìa sách ẩn bán 2009 mới nè...LINK MP3 GIÁO TRÌNH 301 (VERSION CŨ)
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]


Link từ blog

(Ấn bản cũ)
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

(Ấn bản mới)
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

thay đổi nội dung bởi: th1024, 05-04-2009 lúc 01:17 AM.
th1024 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
14 kẻ Bồng bột đã cảm ơn th1024 vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
camtu (26-03-2009), concoconcon (05-03-2010), dakaha (15-09-2010), Elizabeth (25-09-2010), jun11791 (22-08-2009), laithuylinh (15-09-2010), lehoangtram (10-04-2011), nam lun (04-04-2011), nhatanh (14-03-2010), quocphi (11-11-2012), Thoáng.Qua (04-10-2009), Tingsheng (20-02-2009), trai_quan_ho_9x (12-04-2010), tuyen_sags (04-04-2009)
Old 28-03-2009, 03:01 PM
  post #2
camtu
Junior Member
 
ID: 5685
Tham gia: 02-10-2008
Giới tính: Female
Bài gởi: 6
Cảm ơn: 36
Được cảm ơn: 9 lần trong 5 bài viết
Default

ban co bai nghe cua cuon 2 ko thi post len luon dc ko.Cam on ban nhiu nhe!
camtu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Kẻ Bồng bột đã cảm ơn camtu vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
Thoáng.Qua (04-10-2009)
Old 29-03-2009, 01:41 AM
  post #3
th1024
Gold Member
 
ID: 10226
Tham gia: 25-11-2008
Giới tính: Male
Bài gởi: 421
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn: 1,841 lần trong 283 bài viết
Default

Mình thấy trong đó tổng cộng 40 bài luôn rồi mà bạn, nhưng cái này theo mình biết là giáo trình 301 cũ, chứ không phải giáo trình mới bạn ạh

tuantdtcn.blogspot.com
tienghoa.net.vn/diendan
th1024 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Kẻ Bồng bột đã cảm ơn th1024 vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
Thoáng.Qua (04-10-2009)
Old 30-03-2009, 12:03 PM
  post #4
happybank
Dtt Member
 
happybank's Avatar
 
ID: 18500
Tham gia: 29-03-2009
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 81
Cảm ơn: 14
Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết
Default

xie xie.....................................................................
happybank is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
2 kẻ Bồng bột đã cảm ơn happybank vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
Pacific (05-08-2009), Thoáng.Qua (04-10-2009)
Old 05-08-2009, 07:36 PM
  post #5
Pacific
Junior Member
 
ID: 21334
Tham gia: 14-05-2009
Giới tính: Male
Bài gởi: 4
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default Ðề: Audio của giaó trình cơ bản 301 câu đàm thoại

Xìexie ...
Pacific is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 03-03-2010, 12:37 AM
  post #6
nam0904531468
Junior Member
 
ID: 42859
Tham gia: 02-03-2010
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 2
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default Ðề: Audio của giaó trình cơ bản 301 câu đàm thoại

cảm ơn ấy rất nhiều!!!!!!!
nam0904531468 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-03-2010, 07:54 AM
  post #7
xaute
Junior Member
 
ID: 43938
Tham gia: 12-03-2010
Giới tính: Male
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default Ðề: Audio của giaó trình cơ bản 301 câu đàm thoại

xiexie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xaute is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Kẻ Bồng bột đã cảm ơn xaute vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
minhpn (14-03-2010)
Old 03-09-2010, 02:46 PM
  post #8
th1024
Gold Member
 
ID: 10226
Tham gia: 25-11-2008
Giới tính: Male
Bài gởi: 421
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn: 1,841 lần trong 283 bài viết
Talking MP3 của GT 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa

Đây là giáo trình cơ bản nhất từ trước đến nay dành cho những người học tiếng Hoa...

Đối với các bạn tự học hoặc cần căn bản thì có thể nói 301 là cơ bản nhất, mọi người đều chê nó cũ hay ít từ, ít đàm thoại nhưng ít ai để ý đến công dụng cơ bản nhất của 301 đó là hệ thống ngữ pháp cơ bản rất ư là "cơ bản", dạy từ thấp lên cao, vừa đủ xài, sau khi học xong bộ này thì có thể vững cơ bản về mặt ngữ pháp vì nó xếp theo trình tự từ thấp đến cao. Cho nên đây là lựa chọn tốt nhất cho các bạn tự học hoặc muốn học cơ bản nhanh nhất trong vòng 1 năm. Mỗi tuần dành thời gian 3 buổi (2 tiếng/buổi) thì trong vòng 1 năm sẽ học hết. Hãy chú ý đến bài đoạn văn ngắn cuối mỗi bài, đó là dạng bài viết ngắn, đơn giản dễ sử dụng và tiện lợi khi bạn mới tập tành viết văn. Nếu có khả năng nâng cao, hãy sử dụng thêm giáo trình Hán ngữ cơ bản bộ 6 cuốn để rút ngắn thời gian học bộ GT 6 cuốn này.

Bộ 6 cuốn Giáo trình Hán ngữ cơ bản hiện đang sử dụng trong các trường, tuy là cập nhật từ, bài đàm thoại nhiều, bài tập nhiều nhưng cốt lõi vấn đề về ngữ pháp thì quá lung tung, quá nhiều nội dung cho nên nó không thích hợp cho người tự học hoặc chỉ cần học căn bản trong thời gian ngắn nhất. Cho nên chỉ thích hợp khi có giáo viên hướng dẫn học, còn nếu dùng để tự học thì e rằng quá khó và không đủ thời gian.

301 CÂU ĐÀM THOẠI BẢN 2009


Version 2009 bổ sung nhiều từ mới và sửa lại một số câu đàm thoại trong sách
Bộ sách này có 2 quyển - Quyển 1 (bài 1-20) & quyển 2 (bài 21-40)


LINK LOAD MP3 - GIÁO TRÌNH MỚI (ẤN BẢN 2009)

[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]


LINK SHARE FOLDER
(VERSION MỚI 2009)
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]Bìa sách của TVG-LKKL (HCMC) quyển 1 (40 bài)


Thực chất 301 chỉ có 1 quyển hoặc 2 quyển (bộ mới version 2009) với tổng cộng là 40 bài.

Có thể tìm thêm đĩa DVD của giáo trình này xem như môn nghe nhìn để luyện nghe người bản xứ nói tiếng Hoa, giọng đọc và các biểu cảm cũng như phương ngữ miền Bắc sử dụng trong DVD giúp chúng ta nghe được giọng bản xứ khác với giọng đọc chuẩn trong CD giáo trình khác nhau như thế nào


LINK MP3 GIÁO TRÌNH 301 (VERSION CŨ)
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] * [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]LINK SHARE FOLDER
(VERSION CŨ)
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]


LINK SHARE FILE PDF GT 301 (BỘ CŨ) (COPY FROM NET)
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]


Ngoài ra, một số bạn hỏi là 301 có quyển 2 hay không
Đối với bộ mới 2009 thì quyển 2 là nối tiếp quyển 1 (từ bài 21-40)
Còn đối với bộ cũ thì quyển 2 thực chất là được trích thêm 20 bài (bài 41-60) từ quyển Hán ngữ cơ bản xuất bản từ những năm 80-90

Hình quyển sách được trích một số bài làm thành GT 301 quyển 2


Nội dung của GT 301 quyển 2

Bìa sách GT 301 quyển 2


Quyển này dành cho các bạn học xong quyển 1 (40 bài) muốn thi trình độ A tiếng Hoa (HCMC) thì phải học thêm hết cuốn này mới thi lấy chứng chỉ được.

tuantdtcn.blogspot.com
tienghoa.net.vn/diendan
th1024 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
3 kẻ Bồng bột đã cảm ơn th1024 vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
chuotdautroc (22-09-2010), Elizabeth (25-09-2010), lehoangtram (10-04-2011)
Old 22-09-2010, 06:20 PM
  post #9
chuotdautroc
Junior Member
 
ID: 53536
Tham gia: 19-06-2010
Giới tính: Female
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 17
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Audio của giaó trình cơ bản 301 câu đàm thoại

Rất cảm ơn các bạn đã post link audio và sách cho quyển 301 ấn bản 2009..Tuy nhiên link audio không phải dành cho 2 cuốn sách trên bạn th1024 ơi...Mình đã mua 2 cuốn sách về nhưng đối chiếu với phần audio thì không khớp...Vậy là muốn tiết kiệm cũng ko được, ngày mai đành phải đi mua đĩa cho quyển này vậy.
chuotdautroc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 14-11-2011, 10:20 PM
ohnoguess
Junior Member
 
ID: 61930
Tham gia: 01-09-2010
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 2
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết
Default Ðề: Audio của giaó trình cơ bản 301 câu đàm thoại

bạn ơi quyển 301 ấn bản 2009 link của bài 24 & 38 sao ko thấy vậy, có nếu bạn còn share cho mình qua mail : [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] với nha, cám ơn bạn.
ohnoguess is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

DU HOC TRUNG QUOC Bookmarks DU HOC TRUNG QUOC

Ðiều Chỉnh

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Tài liệu "301 câu đàm thoại tiếng Hoa" [Mediafire|MF, PDF, Audio, Video] takhavova 3. Sách giáo trình + Tài liệu liên quan 30 19-07-2012 04:25 AM
điện tử tin học thuanloi1972 Thuật Ngữ Kỹ Thuật 13 06-03-2012 07:42 PM
Giới thiệu đại học Hồ Nam hoangtu8081 Đại Học Hồ Nam(湖南) 26 28-07-2011 12:27 AM
Hướng dẫn cách đọc và tạo Ebook (.PRC) 笑看风雨 Chia sẻ tài liệu 3 20-03-2011 12:06 AM
Kiến trúc Pháp tại Hà Nội ongnon Kiến Trúc 0 09-07-2008 11:46 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:33 PM.