Trở lại   Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc » HỌC HÁN NGỮ » Thuật ngữ Chuyên ngành

Thuật ngữ Chuyên ngành Thuật ngữ tiếng Hoa các chuyên ngành, các lĩnh vực
Ai biết thuật ngữ của ngành linh kiện điện tử giúp mình với

Thuật ngữ Chuyên ngành


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 03-11-2011, 05:39 PM
  post #1
桃国全
Junior Member
 
桃国全's Avatar
 
ID: 113464
Tham gia: 03-11-2011
Đến từ: 越南
Giới tính: Male
Nghề nghiệp: 学生
Bài gởi: 5
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Icon31 Ai biết thuật ngữ của ngành linh kiện điện tử giúp mình với

thuật ngữ về
1 . tụ điện
2 . điện trở
3 . bóng bán dẫn
4 . IC
5 . MOSFET
6 . Âm ly
.... ai biết dịch giúp mình
桃国全 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-11-2011, 12:52 PM
  post #2
jinlian
Junior Member
 
ID: 11219
Tham gia: 12-12-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết
Default Ðề: Ai biết thuật ngữ của ngành linh kiện điện tử giúp mình với

1 . tụ điện: 电容
2 . điện trở: 电阻
3 . bóng bán dẫn: 晶体管
4 . IC: 集成电路
5 . MOSFET: 电力场效应管
6 . Âm ly: 放大器
jinlian is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
2 kẻ Bồng bột đã cảm ơn jinlian vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
libra3646 (10-11-2011), nam lun (17-05-2013)
Old 13-11-2011, 08:58 PM
  post #3
danvan
Junior Member
 
ID: 87144
Tham gia: 11-04-2011
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 3
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Default Ðề: Ai biết thuật ngữ của ngành linh kiện điện tử giúp mình với

Thuật Ngữ Linh Kiện Điện Tử (Thụ Động)
Anh – Việt – Hoa đối chiếu
(xếp theo thứ tự tiếng Anh)
alarm buzzer/ loa cảnh báo/ 报警蜂鸣器
button / nút (bấm)/ 按钮
buzzer/ loa bíp (loa con ve)/ 蜂鸣器
cable / cáp/ 电缆
camera tube / đèn camera/ 摄像管
capacitor/ tụ điện/ 电容器
choker/ cuộn cảm kháng (nén dòng điện)/ 遏流圈
condenser microphone/ tai nghe điện dung/ 电容式麦克风
CRTcathode ray tube)/ đèn phát xạ âm cực/ 阴极射线管
degauss coil / cuộn khử từ/ 消磁线圈
delay line / đường trễ/ 延时线
display / hiển thị/ 显示
driver transformer / biến áp thúc/ 推动变压器
earphone/ tai nghe/ 耳机
electret condenser microphone/ tai nghe điên dung có cực/ 驻极体电容式麦克风
fuse / cầu chì/ 熔断丝
heater / dây tóc, tim đèn/ 灯丝, 加热器
inductor/ cuộn cảm/ 电感
jack (socket)/ lỗ cắm (tráp tọa)/ 插座
loudspeaker / loa/ 扬声器
magnetic buzzer/ loa bíp điện từ/ 磁性蜂鸣器, 电磁蜂鸣器
magnetic coil/ cuộn tạo từ/ 励磁线圈
micro speaker/ vi loa/ 微型喇叭,微型扬声器
microphone/ tai nghe (điện thoại)/ 电容式麦克风
mini speaker/ loa tiểu/ 迷你音箱
piezo buzzer/ loa bíp áp điện/ 压电蜂鸣器
reactor/ cuộn kháng/ 电抗器
relay/ rờ le/ 继电器
resistor/ điện trở/ 电阻器
safety resistor / điện trở bảo vệ, điện trở cầu chì/ 保险电阻
SAWF (surface acoustic wave filter)/ bộ lọc sóng âm bề mặt/ 声表面波滤波器
transducer/ biến năng/ 传感器, 换能器
wired-wound resistor/ điện trở dây quấn/ 绕线电阻
yoke/ cuộn làm lệch/ 偏转线圈

Thuật Ngữ Linh Kiện Điện Tử (Thụ Động)
Anh – Hoa –Việt đối chiếu
(xếp theo thứ tự tiếng Hoa)
保险电阻 / điện trở bảo vệ, điện trở cầu chì/ safety resistor
偏转线圈 / cuộn làm lệch/ yoke
励磁线圈/ cuộn tạo từ/ magnetic coil
压电蜂鸣器/ loa bíp áp điện/ piezo buzzer
声表面波滤波器 / bộ lọc sóng âm bề mặt/ SAWF (surface acoustic wave filter)
延时线 / đường trễ/ delay line
微型喇叭,微型扬声器/ vi loa/ micro speaker
扬声器 / loa/ loudspeaker
报警蜂鸣器/ loa cảnh báo/ alarm buzzer
按钮 / nút (bấm)/ button
推动变压器 / biến áp thúc/ driver transformer
插座 / lỗ cắm (tráp tọa)/ jack (socket)
摄像管 / đèn camera/ camera tube
显示 / hiển thị/ display
消磁线圈 / cuộn khử từ/ degauss coil
灯丝, 加热器 / dây tóc, tim đèn/ heater
熔断丝 / cầu chì/ fuse
电容器/ tụ điện/ capacitor
电容式麦克风/ tai nghe (điện thoại)/ microphone
电容式麦克风/ tai nghe điện dung/ condenser microphone
电感/ cuộn cảm/ inductor
电抗器/ cuộn kháng/ reactor
电缆 / cáp/ cable
电阻器/ điện trở/ resistor
磁性蜂鸣器, 电磁蜂鸣器/ loa bíp điện từ/ magnetic buzzer
绕线电阻/ điện trở dây quấn/ wired-wound resistor
继电器/ rờ le/ relay
耳机/ tai nghe/ earphone
蜂鸣器/ loa bíp (loa con ve)/ buzzer
贴片传感器, 换能器/ biến năng/ SMD transducer
迷你音箱/ loa tiểu/ mini speaker
遏流圈/ cuộn cảm kháng (nén dòng điện)/ choker
阴极射线管/ đèn phát xạ âm cực/ CRTcathode ray tube)
驻极体电容式麦克风/ tai nghe điên dung có cực/ electret condenser microphone
danvan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Kẻ Bồng bột đã cảm ơn danvan vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
nam lun (17-05-2013)
Old 13-11-2011, 09:37 PM
  post #4
danvan
Junior Member
 
ID: 87144
Tham gia: 11-04-2011
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 3
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Default Ðề: Ai biết thuật ngữ của ngành linh kiện điện tử giúp mình với

Trích:
Nguyên văn bởi 桃国全 View Post
thuật ngữ về
1 . tụ điện
2 . điện trở
3 . bóng bán dẫn
4 . IC
5 . MOSFET
6 . Âm ly
.... ai biết dịch giúp mình
6 . Âm ly nên viết là Âm-pli (Anh ngữ: Amplifier: khuếch đại)
Khi rỗi tôi sẽ viết bài về "thuật ngữ về linh kiện tích cực". Còn nay tôi gửi bạn "thuật ngữ về linh kiện thụ động"

Thuật Ngữ Linh Kiện Điện Tử (Thụ Động) Anh – Việt – Hoa đối chiếu
(xếp theo thứ tự tiếng Anh)
alarm buzzer/ loa cảnh báo/ 报警蜂鸣器
button / nút (bấm)/ 按钮
buzzer/ loa bíp (loa con ve)/ 蜂鸣器
cable / cáp/ 电缆
camera tube / đèn camera/ 摄像管
capacitor/ tụ điện/ 电容器
choker/ cuộn cảm kháng (nén dòng điện)/ 遏流圈
condenser microphone/ tai nghe điện dung/ 电容式麦克风
CRTcathode ray tube)/ đèn phát xạ âm cực/ 阴极射线管
degauss coil / cuộn khử từ/ 消磁线圈
delay line / đường trễ/ 延时线
display / hiển thị/ 显示
driver transformer / biến áp thúc/ 推动变压器
earphone/ tai nghe/ 耳机
electret condenser microphone/ tai nghe điên dung có cực/ 驻极体电容式麦克风
fuse / cầu chì/ 熔断丝
heater / dây tóc, tim đèn/ 灯丝, 加热器
inductor/ cuộn cảm/ 电感
jack (socket)/ lỗ cắm (tráp tọa)/ 插座
loudspeaker / loa/ 扬声器
magnetic buzzer/ loa bíp điện từ/ 磁性蜂鸣器, 电磁蜂鸣器
magnetic coil/ cuộn tạo từ/ 励磁线圈
micro speaker/ vi loa/ 微型喇叭,微型扬声器
microphone/ tai nghe (điện thoại)/ 电容式麦克风
mini speaker/ loa tiểu/ 迷你音箱
piezo buzzer/ loa bíp áp điện/ 压电蜂鸣器
reactor/ cuộn kháng/ 电抗器
relay/ rờ le/ 继电器
resistor/ điện trở/ 电阻器
safety resistor / điện trở bảo vệ, điện trở cầu chì/ 保险电阻
SAWF (surface acoustic wave filter)/ bộ lọc sóng âm bề mặt/ 声表面波滤波器
transducer/ biến năng/ 传感器, 换能器
wired-wound resistor/ điện trở dây quấn/ 绕线电阻
yoke/ cuộn làm lệch/ 偏转线圈


Thuật Ngữ Linh Kiện Điện Tử (Thụ Động) Anh – Hoa –Việt đối chiếu


(xếp theo thứ tự tiếng Hoa)

保险电阻 / điện trở bảo vệ, điện trở cầu chì/ safety resistor
偏转线圈 / cuộn làm lệch/ yoke
励磁线圈/ cuộn tạo từ/ magnetic coil
压电蜂鸣器/ loa bíp áp điện/ piezo buzzer
声表面波滤波器 / bộ lọc sóng âm bề mặt/ SAWF (surface acoustic wave filter)
延时线 / đường trễ/ delay line
微型喇叭,微型扬声器/ vi loa/ micro speaker
扬声器 / loa/ loudspeaker
报警蜂鸣器/ loa cảnh báo/ alarm buzzer
按钮 / nút (bấm)/ button
推动变压器 / biến áp thúc/ driver transformer
插座 / lỗ cắm (tráp tọa)/ jack (socket)
摄像管 / đèn camera/ camera tube
显示 / hiển thị/ display
消磁线圈 / cuộn khử từ/ degauss coil
灯丝, 加热器 / dây tóc, tim đèn/ heater
熔断丝 / cầu chì/ fuse
电容器/ tụ điện/ capacitor
电容式麦克风/ tai nghe (điện thoại)/ microphone
电容式麦克风/ tai nghe điện dung/ condenser microphone
电感/ cuộn cảm/ inductor
电抗器/ cuộn kháng/ reactor
电缆 / cáp/ cable
电阻器/ điện trở/ resistor
磁性蜂鸣器, 电磁蜂鸣器/ loa bíp điện từ/ magnetic buzzer
绕线电阻/ điện trở dây quấn/ wired-wound resistor
继电器/ rờ le/ relay
耳机/ tai nghe/ earphone
蜂鸣器/ loa bíp (loa con ve)/ buzzer
贴片传感器, 换能器/ biến năng/ SMD transducer
迷你音箱/ loa tiểu/ mini speaker
遏流圈/ cuộn cảm kháng (nén dòng điện)/ choker
阴极射线管/ đèn phát xạ âm cực/ CRTcathode ray tube)
驻极体电容式麦克风/ tai nghe điên dung có cực/ electret condenser microphone


các chữ màu đỏ là từ đề nghị
danvan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
4 kẻ Bồng bột đã cảm ơn danvan vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
goodluck01 (30-05-2012), guilaoxiansheng89 (04-04-2012), HeidiChen (30-07-2014), nam lun (17-05-2013)
Old 19-11-2011, 04:24 PM
  post #5
桃国全
Junior Member
 
桃国全's Avatar
 
ID: 113464
Tham gia: 03-11-2011
Đến từ: 越南
Giới tính: Male
Nghề nghiệp: 学生
Bài gởi: 5
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default Ðề: Ai biết thuật ngữ của ngành linh kiện điện tử giúp mình với

谢谢你 。。。。。
桃国全 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 24-03-2012, 11:18 AM
  post #6
lengocthang1410
Junior Member
 
ID: 68980
Tham gia: 21-10-2010
Giới tính: Male
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Ai biết thuật ngữ của ngành linh kiện điện tử giúp mình với

xie xie a danvan nhe
lengocthang1410 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

DU HOC TRUNG QUOC Bookmarks DU HOC TRUNG QUOC

Ðiều Chỉnh

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Biết đâu đấy 星星^_* Phút thư giãn 3 12-11-2012 11:30 PM
13 ngày, 24 tuổi với chuyến đi TQ thực hiện ước mơ ấp ủ 11 năm JunJun_BK Nhật ký Du lịch Trung Quốc 67 23-06-2012 11:48 PM
Xuân Linh xiakuokuo Sự kiện - Nhân vật 1 20-04-2010 03:26 PM
Những điều răn của cổ nhân! 岁月无声 Văn hóa - Nghệ thuật Trung Hoa 0 22-03-2010 12:41 PM
Phim Trận chiến Xích Bích (Hot) bibo Điện Ảnh & Truyền Hình Tiếng Hoa 8 10-08-2008 02:51 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:48 PM.