Trở lại   Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc » HỌC HÁN NGỮ » Tài liệu học tiếng Hoa » 3. Sách giáo trình + Tài liệu liên quan

3. Sách giáo trình + Tài liệu liên quan Sách giáo trình + Tài liệu liên quan
Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

3. Sách giáo trình + Tài liệu liên quan


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 16-05-2011, 12:01 AM
  post #1
luuminhhtc
Junior Member
 
ID: 87911
Tham gia: 18-04-2011
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 4
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn: 7 lần trong 2 bài viết
Default Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

em đã tìm và đã dowload thử mấy cái các bác cho rồi, nhưng mà link die hết rùi hay sao ý ak, em dow mãi hok đc ak...
Bác nào có ỏ biết link dow Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển cho em với....tk!

................................
PDF: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

MP3:
QUYỂN 1+ QUYỂN 2
01 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
02 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
03 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

04 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
05 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
06 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
07 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
08 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
09 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
10 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

11 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

12 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
13 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

14 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
15 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
16 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
17 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
18 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
19 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
20 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

21 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
22 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
23 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

24 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
25 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
26 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
27 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
28 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
29 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
30 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]


QUYỂN 3 + QUYỂN 4
31 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

32 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
33 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

34 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
35 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
36 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
37 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
38 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
39 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
40 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

41 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

42 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
43 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

44 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
45 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
46 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
47 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
48 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
49 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
50 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

51 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

52 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
53 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

54 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
55 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
56 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
57 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
58 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
59 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
60 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]


QUYỂN 5
61 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

62 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
63 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

64 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
65 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
66 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
67 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
68 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
69 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
70 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

71 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

72 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
73 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

74 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
75 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
76 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
77 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
78 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
79 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
80 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]


QUYỂN 6
81 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

82 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
83 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

84 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
85 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
86 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
87 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
88 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
89 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
90 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

91 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

92 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
93 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

94 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
95 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
96 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
97 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
98 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
99 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
100 - [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

thay đổi nội dung bởi: 笑看风雨, 03-08-2014 lúc 12:28 AM.
luuminhhtc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
6 kẻ Bồng bột đã cảm ơn luuminhhtc vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
anhtai1991 (05-09-2012), chauhanguyen (21-05-2018), chugiang (29-08-2012), kimkimtot (03-09-2013), kissofdeath282 (12-03-2016), lechidung71 (03-11-2011)
Old 16-06-2011, 09:49 AM
  post #2
yenthiluonh
Dtt Member
 
yenthiluonh's Avatar
 
ID: 91830
Tham gia: 19-05-2011
Giới tính: Female
Bài gởi: 54
Cảm ơn: 45
Được cảm ơn: 243 lần trong 13 bài viết
Default Ðề: Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

bạn nhập nik cua mình mình gửi cho:tieuthuholuong_90
yenthiluonh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-06-2011, 11:07 AM
  post #3
tathin1967
Junior Member
 
tathin1967's Avatar
 
ID: 89176
Tham gia: 26-04-2011
Giới tính: Female
Bài gởi: 5
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

bạn ơi có thể gưi cho mình nưa không có gì gưi cho mình vào nik của mình là dongcolau_1710 nhé. cảm ơn bạn nhiều
tathin1967 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-06-2011, 11:38 AM
  post #4
renda
Gold Member
 
ID: 93510
Tham gia: 01-06-2011
Giới tính: Male
Bài gởi: 740
Cảm ơn: 175
Được cảm ơn: 490 lần trong 311 bài viết
Default Ðề: Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

Trích:
Nguyên văn bởi yenthiluonh View Post
bạn nhập nik cua mình mình gửi cho:tieuthuholuong_90
Sao hok để link trên đây để mọi người down lun
renda is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-06-2011, 12:30 PM
  post #5
tancai
Senior Member
 
tancai's Avatar
 
ID: 72861
Tham gia: 21-11-2010
Đến từ: Hà Nội
Giới tính: Male
Sở thích: Bóng đá
Bài gởi: 127
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn: 126 lần trong 34 bài viết
Default Ðề: Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

quyển 4
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
Quyển 5
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
Quyển 6
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
Mình có 3 quyển đó, hi vọng giúp ích được các bạn

Họ cười vì ta không giống họ, ta cười vì họ quá giống nhau.
tancai is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
19 kẻ Bồng bột đã cảm ơn tancai vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
baoloc (26-12-2011), connections (25-11-2011), dh80td (11-12-2011), donglun (12-12-2011), hacbachchienbinh (29-08-2013), hanhdh96 (02-08-2013), hoathanjoyo (24-10-2012), huynhphua (25-04-2012), Jal (23-05-2013), langtudatbac (10-10-2011), lyhong (09-11-2011), maluky (09-09-2013), miaoling1792 (02-07-2011), ntn7986 (13-07-2012), purplecristini (11-08-2013), renda (16-06-2011), rocker_boyhp (23-12-2013), thienthansamac (12-06-2012), trangvu15585 (23-07-2012)
Old 16-06-2011, 03:09 PM
  post #6
renda
Gold Member
 
ID: 93510
Tham gia: 01-06-2011
Giới tính: Male
Bài gởi: 740
Cảm ơn: 175
Được cảm ơn: 490 lần trong 311 bài viết
Default Ðề: Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

Bạn có files audio không, up dùm mình luôn nha. Cảm ơn nhiều lắm
renda is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-06-2011, 03:46 PM
  post #7
hoangbinhvids
Junior Member
 
ID: 95433
Tham gia: 16-06-2011
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

Hi!!! cả nhà!!!
em mới học tiếng trung pác nào có phần nghe quyển 1 2 cho em với!!!
Thân !!!
hoangbinhvids is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 16-06-2011, 05:48 PM
  post #8
yenthiluonh
Dtt Member
 
yenthiluonh's Avatar
 
ID: 91830
Tham gia: 19-05-2011
Giới tính: Female
Bài gởi: 54
Cảm ơn: 45
Được cảm ơn: 243 lần trong 13 bài viết
Default Ðề: Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

phần nghe giáo trình hán ngữ bạn lên mạng mà dowload nhiều lắm
yenthiluonh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
2 kẻ Bồng bột đã cảm ơn yenthiluonh vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
elponchis (26-11-2011), maluky (09-09-2013)
Old 17-06-2011, 02:48 PM
  post #9
yenthiluonh
Dtt Member
 
yenthiluonh's Avatar
 
ID: 91830
Tham gia: 19-05-2011
Giới tính: Female
Bài gởi: 54
Cảm ơn: 45
Được cảm ơn: 243 lần trong 13 bài viết
Default Ðề: Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ(TRẦN THỊ THANH LIÊM BIÊN DỊCH)
phần nghe: giáo trình hán ngữ lè:
quyển 1:[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
quyển 2:[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
quyển 3:[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
quyển 4:[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
quyển 5:[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
quyển 6:[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
mình cũng mới học tiếng trung thôi nhưng có tài liệu muốn chia sẻ với các bạn và tặng các bạn 1 bài hát :
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

phần đọc:giáo trình hán ngữ file pdf lè:
quyển 1 [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
quyển 2 [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
quyển 3: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
quyển 4: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
quyển 5: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
quyển 6: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]


Fix link:
Quyển 1:
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

Quyển 2: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

Quyển 3: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

Quyển 4: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

Quyển 5: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

Quyển 6:[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

thay đổi nội dung bởi: 笑看风雨, 05-08-2014 lúc 11:28 PM.
yenthiluonh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
146 kẻ Bồng bột đã cảm ơn yenthiluonh vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
2in1 (24-09-2013), afanghp (16-03-2012), Akikawa66 (07-12-2011), anan (06-12-2013), anhchien1212 (25-07-2012), anhdung802002 (16-11-2011), anh_kim_2323 (24-03-2012), arie_2106 (04-03-2016), athenaatermis (01-08-2012), baduy0 (17-01-2012), Bánh xốp (20-07-2012), Bạch Phát Ma Nữ (23-02-2012), bebibum (11-09-2012), bigbug (12-06-2012), Bix (29-11-2013), bjkaka (27-09-2012), bju (22-04-2014), blessie (09-11-2011), bonnekute (26-06-2011), bookbuddy (13-04-2013), cachuado (02-04-2012), cao_nam1989 (11-02-2013), conan23 (11-08-2013), connections (25-11-2011), crayonshichan (19-03-2012), Crazy_Lan (19-08-2013), 笑看风雨 (03-08-2014), dalyhuong (09-11-2011), dh80td (11-12-2011), diemtim (15-07-2011), dieptran (12-06-2012), dinhhung.hv99 (10-07-2012), doandatktdt (27-10-2011), dongthuan (11-03-2012), ductuan1977 (16-11-2011), elponchis (26-11-2011), 阮德团 (20-12-2011), feiunin (13-10-2012), gauli_11 (01-04-2013), gaupooh10 (28-08-2012), hacbachchienbinh (29-08-2013), HaiLua_CT (19-02-2012), halinhlinh (05-03-2012), hanayuki90 (16-03-2013), hanhdh96 (02-08-2013), hatinhcity (22-09-2013), hkimngan (15-05-2012), hoachanh (26-02-2012), hoathanjoyo (09-07-2012), hocnhe (07-08-2012), hoiamngayxua (29-11-2011), Hongle1989 (06-08-2011), hung_nvh (01-03-2013), huongngoc35 (09-11-2011), iacocobus (19-04-2014), Jal (23-05-2013), jiasheng2717 (15-11-2011), junerock (17-07-2011), kate208 (07-01-2012), kentauk (21-03-2014), khoaithoi (12-07-2012), KielKiel (18-09-2012), kiencd (01-05-2012), Klub (29-03-2012), ktvmycanh (14-05-2012), lamluong (05-08-2011), langtudatbac (10-10-2011), lehongphong (26-03-2014), lelinh89 (26-10-2011), lina271 (21-11-2013), LinhDBSK (04-08-2011), luckylucke1986 (21-06-2011), luu.v.son (23-09-2012), lyducminh (05-04-2012), LyTamHoan (24-09-2011), ly_valentine_142 (03-11-2011), manhlongbg (15-06-2012), maskwith (26-03-2012), mattroimauxanh (21-07-2012), meo_u68 (06-09-2012), mgclamn (27-07-2012), minhtin0202 (18-03-2012), mitthuy (04-04-2012), Mr_big (10-09-2011), mytomnong (19-05-2012), nam lun (11-09-2012), nam276 (01-11-2012), napety (09-11-2011), ngd (28-11-2011), nghiloc (27-11-2013), ngoalongvd (28-06-2012), ngocanhk8 (29-07-2011), ngocnk (14-05-2012), ngocquynh (07-04-2012), ngoc_ta (12-12-2011), nguyenduytuan12 (16-12-2011), nguyenhaiyen118 (10-11-2011), nguyensps (12-07-2011), nthuy.kt (01-07-2011), nvmh89 (02-09-2012), OanhHVTC (19-06-2012), olaole2411 (30-03-2013), OzOn_296 (22-09-2012), paddysun (30-07-2011), phamthiphuong14189 (01-01-2013), phuong447 (19-09-2012), phuongck1012 (19-09-2013), pincaro (28-06-2011), prokakamc12 (05-10-2012), pukafa (20-05-2012), pupuchacha (17-07-2011), purplecristini (11-08-2013), rackichan (09-08-2011), ranmakill2 (26-07-2013), sichou3041992 (29-07-2012), silbullet (03-04-2012), sioui (18-09-2014), Soupro (26-08-2011), tan_bich (13-04-2012), thanhtung_0000 (15-10-2012), thaomo (11-02-2012), thienthansamac (12-06-2012), tieudungmang (30-07-2012), tinhyeu_banmai61 (25-11-2011), tomkindang (03-11-2011), trachnhi (06-10-2011), trahanem (02-10-2012), trangvu15585 (23-07-2012), tranhoa2025 (21-05-2012), Trần Chí Cường (12-06-2012), tuananh16n (31-03-2013), tuhue.le888 (04-12-2011), turinpenguin47 (28-10-2012), ungchungkhoan (13-05-2016), viennew (09-02-2012), vietmarine88 (23-03-2012), vietnam520 (11-08-2011), vuhuonganh (14-03-2013), vuongminhhung (02-09-2012), vuthang (09-04-2013), williamphan (18-08-2012), wubaoyu (15-04-2013), XUKUXASU (13-11-2011), yenbk0107 (04-01-2012), zhangmiaoci (31-07-2013), zhen593 (31-01-2013)
Old 20-06-2011, 02:58 PM
khoaibi
Junior Member
 
ID: 87426
Tham gia: 13-04-2011
Giới tính: Female
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 4 lần trong 1 bài viết
Default Ðề: Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển

Trích:
Nguyên văn bởi yenthiluonh View Post
bạn nhập nik cua mình mình gửi cho:tieuthuholuong_90
c oi!!!!!!!!!!!!!!!!!
c gui lun cho e han ngu 6 quyen nua nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thank c nhiu!!!!!!!!!!!!!!!!
khoaibi is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
4 kẻ Bồng bột đã cảm ơn khoaibi vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
elponchis (26-11-2011), huyhoanglove (26-08-2012), moihoctiengtrung (26-06-2011), tomkindang (03-11-2011)
Trả lời

DU HOC TRUNG QUOC Bookmarks DU HOC TRUNG QUOC

Ðiều Chỉnh

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Mp3 - GT Tân Hán ngữ giáo trình (bộ 3 quyển) th1024 4. Video.Flash.Audio 28 01-04-2017 07:18 PM
Hà Nội tuyển giáo viên dạy tiếng trung xiao_jun_241 Việc tìm người 16 25-01-2013 02:05 PM
Giới thiệu đại học Hồ Nam hoangtu8081 Đại Học Hồ Nam(湖南) 26 28-07-2011 12:27 AM
Vova ở trường học RuanShiCui Phút thư giãn 0 17-05-2010 05:49 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:43 PM.