Trở lại   Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc » DU HỌC TRUNG QUỐC - DU HỌC SINH TRUNG QUỐC » Luyện thi HSK » HSK 3 – HSK 4: Sơ cấp trung » Nghe - 听 力 理 解 (中 级)

Nghe - 听 力 理 解 (中 级) Trung cấp Nghe - 听 力 理 解
HSK(初、中等) 听力理解

Nghe - 听 力 理 解 (中 级)


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 30-07-2009, 11:57 AM
  post #1
cuunon0811
Khách mời
 
cuunon0811's Avatar
 
ID: 8145
Tham gia: 02-11-2008
Giới tính: Female
Bài gởi: 1,551
Cảm ơn: 940
Được cảm ơn: 5,891 lần trong 922 bài viết
Icon55 HSK(初、中等) 听力理解

听力理解
(50 题,约35 分钟)
第 一 部 分


Click nút play để nghe

[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
Click vào biểu tượng Download và chọn Save Target As... để tải về.

说明:1~15 题,这部分试题,都是一个人说一句话,第二个人根据这句话提一个问
题。请你在四个书面答案中选择惟一恰当的答案。
例如:第8 题,你听到:
第一个人说:……
第二个人问:……
你在试卷上看到四个答案:
A 七点十分 B 七点 C 十点七分 D 六点五十。
第8 题惟一恰当的答案是D,你应在.答.卷.上.找到号码8,在字母D上画一横道。横道一
定要画得粗一些,重一些。
8 [A][B][C][▆]


1
A 我们有过来往
B 我们从不认识
C 他没来过我家
D 我没去过他家

2
A 老李弄坏了电视
B 老李的电视坏了
C 说话人请老李修电视
D 说话人请老李看电视

3
A 我不吃饭就睡了
B 我因为累不看电视
C 只有一个人看了电视
D 大家看完电视才睡觉

4
A 12 人
B 26 人
C 50 人
D 62 人

5
A 雨小了
B 雨停了
C 天黑了
D 雨不停地下

6
A 干几年其他工作
B 保护自己的生命
C 始终搞科学研究
D 忘掉自己的一切

7
A 白天去了商店
B 一分钱也没有
C 什么也没买到
D 买到了便宜东西

8
A 老牟应该向他说抱歉
B 老牟让别人辛苦工作
C 老牟应该做这个工作
D 老牟替别人做了工作

9
A 王伟不用求别人
B 我们正想去找王伟
C 王伟能解决这个问题
D 除了王伟别人都不行

10
A 我们没有到达那里
B 我们很注意这些人
C 我们没有看到这些人
D 这些人不知道我们来了

11
A 不喝稀粥
B 收入很少
C 有十八口人
D 喜欢可口可乐

12
A 1 个
B 2 个
C 3 个
D 4 个

13
A 他要自己解决问题
B 他认为姐姐说得不对
C 他已经发现自己错了
D 姐姐说得快,他听不懂

14
A 他原来不想下棋
B 他看出棋走错了
C 他不想那么合伙
D 他承认合伙失败了

15
A 不卖啤酒
B 关门很早
C 是国家办的
D 说话人常去

第二部分
说明:16~35题,这部分试题,都是两个人的简短对话,第三个人根据对话提出
一个问题,请你在四个书面答案中选择惟一恰当的答案。
例如:第22题,你听到:
22.第一个人说:……
第二个人说:……
第三个人问:……
你在试卷上看到四个答案:
A 睡觉 B 学习 C 看病 D 吃饭
第22题惟一恰当的答案是C,你应在.答.卷.上.找到号码22,在字母C上画一横线。横
道一定要画得粗一些,重一些。
22.[A][B][▆][D]


16
A 说不好汉语
B 不想说出来
C 她不爱德兴
D 不回答问题

17
A 接人出院
B 送人住院
C 看望病人
D 退还礼品

18
A 6 角
B 8 角
C 9 角
D 1 元

19
A 快死了
B 不想活了
C 心里不快活
D 很感谢女的

20
A 不喜欢孩子
B 不关心孩子
C 不会安排时间
D 学习时很专心

21
A 我刚认识陈文良
B 我很了解陈文良
C 陈文良不是我朋友
D 我想再见一次陈文良

22
A 警察
B 司机
C 售货员
D 海关人员

23
A 监狱里
B 医院病房
C 旅馆客房
D 单位会客室

24
A 有车也不去
B 今天不会去
C 有汽车就去
D 今天一定去

25
A 男的是女的叔叔
B 女的在打听价钱
C 男的买了三斤黄瓜
D 女的想买一斤黄瓜

26
A 无公害的食品
B 有绿颜色的食品
C 没有甜味的食品
D 腐烂、变质的食品

27
A 孩子在说谎
B 爸爸骗孩子
C 孩子喜欢爸爸
D 爸爸主张诚实

28
A 他要去医院
B 他另有约会
C 他请女的等等他
D 他请别人跟女的一起去

29
A 改期了
B 要开三天半
C 还要开一次
D 时间延长了

30
A 她的小说让他不舒服
B 他从来不看她的小说
C 他不习惯饭前看小说
D 他饿了一天,不能再看小说

31
A 女的没接芳芳
B 芳芳没有去上学
C 芳芳被别人用车接走了
D 芳芳在校门口被车撞了

32
A 中学校长
B 毕业班学生
C 教育局领导
D 新闻工作者

33
A 她没有说
B 一件衬衣
C 一件毛衣
D 一条裤子

34
A 洗碗
B 做饭
C 炒菜
D 生火

35
A 她不能马上交他钱
B 她当然有那么多钱
C 她拿得动这些东西
D 她觉得他非常大方
第 三 部 分
说明:36~50题,这部分试题,你将听到几段简要的对话或讲话。每段话之后,你
将听到若干个问题,请你在四个书面答案中选择惟一恰当的答案。
例如:第38~39题,你听到:
第一个人说:……
第二个人说:……
第三个人根据这段对话提出两个问题:
38.问:……
你在试卷上看到四个答案:
A 食堂 B 商店 C 电影院 D 去商店的路上
根据对话,第38题惟一恰当的答案是D,你应在.答.卷.上.找到号码38,在字母D上画
一横道。横道一定要画得粗一些,重一些。
38.[A][B][C][▆]
你又听到:
39.问:……
你在试卷上看到四个答案:
A 学习 B 看电影 C 吃饭 D 买东西
根据对话,第39题惟一恰当的答案是B,你应在.答.卷.上.找到号码39,在字母B上画
一横道。横道一定要画得粗一些,重一些。
39.[A][▆][C][D]


36.
A 学生
B 教师
C 工人
D 医生

37.
A 读什么书好
B 读书的方法
C 科学技术的发展
D 科学知识的重要性

38.
A 水里
B 空中
C 公路上
D 铁道旁

39.
A 早晨
B 中午
C 下午
D 晚上

40.
A 还不清楚
B 人为破坏
C 超重运输
D 速度过快

41.
A 1 人
B 12 人
C 45 人
D 130 人

42.
A 那个妇女
B 小姑娘的母亲
C 那个妇女的朋友
D 那个妇女的女儿

43.
A 她不敢吃
B 她留着送人
C 她舍不得吃
D 那个苹果不好吃

44.
A 那妇女长得像妈妈
B 我对不起那个妇女
C 那个苹果一定很好吃
D 我要是她女儿就好了

45.
A 旅行途中应多交朋友
B 姑娘一人旅行麻烦多
C 人和人之间应多一点信任
D 不能随便要陌生人的礼物

46.
A 取钱
B 换钱
C 存钱
D 借钱

47.
A 李南南
B 李兰兰
C 吕兰兰
D 许南南

48.
A 她离婚了
B 她生活很困难
C 她不想要孩子
D 她丈夫很喜欢她

49.
A 认为雷亚平不漂亮
B 认为雷亚平不聪明
C 认为雷亚平挣钱少
D 根本不想再见雷亚平

50.
A 他丢钱了
B 他还没结婚
C 他酗酒、赌博
D 他给女的买了礼品

1A 2C 3B 4C 5D 6C 7C 8D 9C 10 D 11B 12D 13C 14D 15D 16A 17C 18C 19C 20D 21B 22B 23B
24D 25B 26A 27D 28B 29D 30A 31A 32D 33A 34A 35B 36C 37D 38A 39B 40C 41A 42A 43A 44B
45C 46A 47B 48A 49D 50Acuunon0811 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
11 kẻ Bồng bột đã cảm ơn cuunon0811 vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
duongyenha (30-11-2009), fanshimingyu (28-02-2010), fengsheng88 (20-09-2009), hyan (09-07-2011), líhihuangxiang (04-11-2009), Mr.lian19xx (22-09-2009), napety (26-10-2011), shayla87 (06-06-2011), Vẹt_nhỏ (16-12-2011), werecat1410@yahoo.com (13-03-2010), wo de lian ai (10-11-2009)
Old 17-10-2009, 08:06 PM
  post #2
carrot
Senior Member
 
carrot's Avatar
 
ID: 1677
Tham gia: 25-06-2008
Giới tính: Girl
Bài gởi: 121
Cảm ơn: 53
Được cảm ơn: 23 lần trong 18 bài viết
Default Ðề: HSK(初、中等) 听力理解

bạn ơi, sao file này lại cũng bị lỗi vậy?nghe được có hơn 1 phút thui.

thỏ ko thích ăn carrot
carrot is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Kẻ Bồng bột đã cảm ơn carrot vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
luan fan (18-11-2009)
Old 06-06-2011, 01:00 PM
  post #3
shayla87
Junior Member
 
ID: 91316
Tham gia: 15-05-2011
Giới tính: Female
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: HSK(初、中等) 听力理解

Bạn có thể post đáp án luôn để so sánh với bài làm được không. Cảm ơn bạn nhiều.
shayla87 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-02-2013, 03:32 PM
  post #4
thu ngoc
Junior Member
 
ID: 151241
Tham gia: 16-01-2013
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 21
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: HSK(初、中等) 听力理解

k nghe được bạn ơi
thu ngoc is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

DU HOC TRUNG QUOC Bookmarks DU HOC TRUNG QUOC

Ðiều Chỉnh

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
HSK(高等) 听力理解 cuunon0811 Nghe - 听 力 理 解 (高 级) 9 22-03-2013 07:39 PM
听力理解 03 cuunon0811 Nghe - 听 力 理 解 (中 级) 7 04-02-2013 04:56 PM
听力理解 02 cuunon0811 Nghe - 听 力 理 解 (中 级) 7 19-10-2012 05:27 PM
听力理解 05 cuunon0811 Nghe - 听 力 理 解 (中 级) 4 13-12-2011 11:55 PM
听力理解 04 cuunon0811 Nghe - 听 力 理 解 (中 级) 8 09-10-2011 01:53 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:49 AM.