Trở lại   Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc » DU HỌC TRUNG QUỐC - DU HỌC SINH TRUNG QUỐC » Luyện thi HSK » HSK 3 – HSK 4: Sơ cấp trung » Nghe - 听 力 理 解 (中 级)

Nghe - 听 力 理 解 (中 级) Trung cấp Nghe - 听 力 理 解
听力理解 05

Nghe - 听 力 理 解 (中 级)


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 20-12-2008, 04:55 AM
  post #1
cuunon0811
Khách mời
 
cuunon0811's Avatar
 
ID: 8145
Tham gia: 02-11-2008
Giới tính: Female
Bài gởi: 1,551
Cảm ơn: 940
Được cảm ơn: 5,891 lần trong 922 bài viết
Talking 听力理解 05Click nút play để nghe

[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
Click vào biểu tượng Download và chọn Save Target As... để tải về.

一.听力理解


(50题 约35分钟)

第一部分
说明:1-15题,这部分试题,都是一个人说一句话,第二个人根据这句话提出一个问题,请你在4个书面答案中选择唯一恰当的答案。
例如:第8题,你听到:
第一个人说:......
第二个人问:......
你在试卷上看到4个答案:
A.7点10分 B.7点 C.10点7分 D.6点50分
第8题唯一恰当的答案是D,你应在答卷上找到号码8,在字母D上画一横道,横道一定要画得粗一些,重一些。
[A][b][C][■]

1
听力原文:

1.她又转回来了
2.她没时间回来
3.她常回来看看
4.她不再上学了


2
听力原文:

1.他喜欢石东
2.他关心石东
3.他尊重石东
4.他不想搭理石东


3
听力原文:

1.很认真
2.讲效率
3.很拖拉
4.很民主


4
听力原文:

1.经理出差了
2.你可以去问
3.你不必知道
4.你应该知道


5
听力原文:

1.称赞
2.惊讶
3.嫉妒
4.看不起


6
听力原文:

1.商量
2.同意
3.拒绝
4.建议


7
听力原文:

1.满意
2.喜欢
3.满足
4.高傲


8
听力原文:

1.男孩女孩都安静
2.女孩没男孩安静
3.男孩比女孩安静
4.女孩比男孩安静


9
听力原文:

1.想要结婚
2.想要离婚
3.想去跳舞
4.想去旅游


10
听力原文:

1.他是北京人
2.他喜欢逛大街
3.他常去各个饭馆吃饭
4.他的同学很多


11
听力原文:

1.迎接
2.告别
3.宴请
4.介绍


12
听力原文:

1.很大
2.很脏
3.太小了
4.很漂亮


13
听力原文:

1.学习应认真
2.要学习科学
3.要重视学习方法
4.要抓紧时间学习


14
听力原文:

1.他后悔了
2.朋友错了
3.他受表扬了
4.他现在很高兴


15
听力原文:

1.她常做家务
2.她现在很寂寞
3.她现在仍工作
4.她结婚前工作

第二部分
说明:16-35题,这部分试题,都是一男一女两个人的简单对话,第三个人根据对话提出一个问题,请你在4个书面答案中选择唯一恰当的答案。
例如:第16题,你听到:
女:......
男:......
第三个人问:......
你在试卷上看到4个答案:
A.睡觉 B.学习 C.看病 D.吃饭
第16题唯一恰当的答案是C,你应在答卷上找到号码16,在字母C上画一横道,横道一定要画的粗一些,重一些。
[A][b][■][D]


16
听力原文:

1.请求
2.劝说
3.不满
4.反对


17
听力原文:

1.女的喜欢清静
2.男的感到寂寞
3.女的孩子留学去了
4.男的孩子留学去了


18
听力原文:

1.生气
2.欣赏
3.讨厌
4.怀疑


19
听力原文:

1.挣钱很容易
2.应该多挣钱
3.有人送钱
4.他挣钱不多


20
听力原文:

1.长得漂亮
2.大家拥护
3.总说空话
4.已经死了


21
听力原文:

1.太吉敢提意见
2.太吉讨好领导
3.女的喜欢太吉
4.骚扰多是坏事


22
听力原文:

1.眼镜
2.帽子
3.围巾
4.裤子


23
听力原文:

1.称赞
2.感激
3.不满
4.无所谓


24
听力原文:

1.妻子不让喝酒
2.妻子开始喝酒
3.丈夫为了健康
4.丈夫在家喝酒


25
听力原文:

1.教师
2.记者
3.导演
4.主持人


26
听力原文:

1.小明不去了
2.小明还要去
3.已经下雨了
4.朋友失约了


27
听力原文:

1.他很年轻
2.他不想结婚
3.他已经结婚了
4.他的条件很高


28
听力原文:

1.爱玲生了男孩
2.爱玲生了女孩
3.爱玲生了双胞胎
4.爱玲要生孩子了


29
听力原文:

1.女的请男的帮忙
2.男的不想帮女的忙
3.男的相帮别人的忙
4.女的感谢男的帮忙


30
听力原文:

1.女的主张早走
2.男的坐车去机场
3.飞机会晚起飞的
4.他们俩都要坐飞机


31
听力原文:

1.女的没时间参加
2.女的已联系好了
3.张军根同学联系了
4.张军不赞成搞聚会


32
听力原文:

1.手受伤了
2.没买到机票
3.还要借些钱
4.工作没做完


33
听力原文:

1.请说吧
2.我听你的
3.说也没用了
4.以后再谈吧


34
听力原文:

1.有钱能办事
2.有钱也会着急
3.为什么要钱呢
4.有钱未必好办事


35
听力原文:

1.女的没有钱
2.女的借给男的钱
3.男的借到钱了
4.没人借给男的钱

第三部分
说明:36-50题,这部分试题,你将听到几段简要的对话或讲话。每段话之后,你将听到若干个问题,请你在四个书面答案中选择唯一恰当的答案。
例如:第38-39题,你听到:
女:......
男:......
第三个人根据这段对话提出两个问题:
38.问:……
你在试卷上看到四个答案:
1.食堂 2.商店 3.电影院 4.去商店的路上
根据对话,第38题唯一恰当的答案是D,你应在答卷上找到号码38,在字母D上画一横道,横道一定要画得粗一些,重一些。
你又听到:
39.问:……
你在试卷上看到四个答案:
1.学习 2.看电影 3.吃饭 4.买东西
根据对话,第39题唯一恰当的答案是B,你应在答卷上找到号码39,在字母B上画一横道,横道一定要画得粗一些,重一些。
[A][■][C][D]


36
听力原文:

1.9所
2.20所
3.67所
4.71所

37

1.6种
2.8种
3.近20种
4.近67种

38

1.2课时
2.3课时
3.4课时
4.6课时

39
听力原文:

1.3口
2.4口
3.5口
4.6口

40

1.腿痛
2.背痛
3.关节炎
4.胳膊痛

41

1.成都
2.上海
3.北京
4.西安

42
听力原文:

1.清晨
2.中午
3.傍晚
4.午夜

43

1.机场
2.车站
3.酒店
4.大学

44

1.警察
2.住客
3.经理
4.服务员

45

1.1人
2.2人
3.3人
4.4人

46
听力原文:

1.家里
2.宿舍
3.饭馆
4.食品店

47

1.师傅和徒弟
2.经理和店员
3.售票员和顾客
4.服务员和顾客

48
听力原文:

1.要买书
2.老舍名气大
3.商量要事
4.想帮助老舍

49

1.拒绝接待
2.排队接待
3.冷淡地接待
4.热情地接待

50

1.老舍让人快走
2.老舍很不热情
3.老舍架子太大
4.不好意思多占时间cuunon0811 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
12 kẻ Bồng bột đã cảm ơn cuunon0811 vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
bossthinh (01-05-2009), donghono111 (19-04-2009), hienanh211 (29-04-2009), Kiki_1288 (26-03-2009), kotxchia (20-12-2008), misswifed2t (16-05-2009), Mr.lian19xx (22-09-2009), nhatthanh8489 (20-04-2009), pass (16-04-2009), tiamoth (20-12-2008), T_T_1513 (19-04-2009), vodanh_dequan (09-11-2010)
Old 20-03-2009, 04:07 PM
  post #2
hungmiennui_vasi
Junior Member
 
hungmiennui_vasi's Avatar
 
ID: 16759
Tham gia: 08-03-2009
Giới tính: Male
Bài gởi: 6
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 1 lần trong 1 bài viết
Default

cam on ban nhe. ban con tai lieu nao ve luyen thi shk ko, gui cho minh xem voi nhe !
hungmiennui_vasi is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Kẻ Bồng bột đã cảm ơn hungmiennui_vasi vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
vodanh_dequan (09-11-2010)
Old 09-11-2010, 09:25 PM
  post #3
vodanh_dequan
Junior Member
 
ID: 71358
Tham gia: 09-11-2010
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 4
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: 听力理解 05

các anh chị ơi sao em không nghe dược nhỉ?
vodanh_dequan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-11-2010, 07:40 PM
  post #4
vuvu
Junior Member
 
ID: 72242
Tham gia: 17-11-2010
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: 听力理解 05

không có đáp án hả ban.?
vuvu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-12-2010, 11:15 AM
  post #5
xiaogongzhu
Junior Member
 
ID: 74199
Tham gia: 03-12-2010
Giới tính: Female
Bài gởi: 35
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: 听力理解 05

bạn ơi mình k nghe được mà cũng k down được , giúp mình với
xiaogongzhu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

DU HOC TRUNG QUOC Bookmarks DU HOC TRUNG QUOC

Ðiều Chỉnh

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
HSK(高等) 听力理解 cuunon0811 Nghe - 听 力 理 解 (高 级) 9 22-03-2013 07:39 PM
听力理解 03 cuunon0811 Nghe - 听 力 理 解 (中 级) 7 04-02-2013 04:56 PM
HSK(初、中等) 听力理解 cuunon0811 Nghe - 听 力 理 解 (中 级) 3 04-02-2013 03:32 PM
听力理解 05 cuunon0811 Nghe - 听 力 理 解 (中 级) 4 13-12-2011 11:55 PM
听力理解 04 cuunon0811 Nghe - 听 力 理 解 (中 级) 8 09-10-2011 01:53 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:27 PM.