Trở lại   Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc » HỌC HÁN NGỮ » Tiếng Hoa Online Dtt » Tiếng Hoa theo các chủ đề

Tiếng Hoa theo các chủ đề Học tiếng Hoa qua các chủ đề
Học tiếng Trung với Happy China

Tiếng Hoa theo các chủ đề


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 12-04-2009, 01:49 PM
  post #1
Rainbow
Cầu vồng lửa
 
Rainbow's Avatar
 
ID: 4905
Tham gia: 24-09-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 593
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 914 lần trong 306 bài viết
Default Học tiếng Trung với Happy China

ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.

Đây là chương trình học tiếng trung dành cho người nước ngoài , mình sẽ post 1 số bài lên cho mọi người cùng học

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Rainbow is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
20 kẻ Bồng bột đã cảm ơn Rainbow vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
anh mai (17-06-2009), anhtrangkhuya_111 (08-05-2009), cuunon0811 (07-07-2009), cyndi_lightmoon (25-09-2009), donghono111 (18-04-2009), gongxianfu (30-09-2009), hanhbeo812 (07-06-2009), haquam (26-10-2009), kolichen (12-04-2009), ladata2006 (08-05-2009), líhihuangxiang (30-10-2009), luonghue (01-06-2009), marinhoang (09-05-2009), nguyenkhanhhoan (20-02-2010), nhannguyen (19-10-2009), olala_dethuong (24-04-2009), pizza1107 (23-04-2009), Scout (12-04-2009), vodanh_honguyen (08-05-2009), vodauto15 (23-06-2011)
Old 13-04-2009, 10:46 PM
  post #2
Rainbow
Cầu vồng lửa
 
Rainbow's Avatar
 
ID: 4905
Tham gia: 24-09-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 593
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 914 lần trong 306 bài viết
Default

ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.

Hôm nay cùng đưa mọi người đến thăm quan đảo Động Đầu thành phố Ôn Châu

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Rainbow is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
8 kẻ Bồng bột đã cảm ơn Rainbow vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
cuunon0811 (07-07-2009), laclac (22-07-2009), líhihuangxiang (30-10-2009), luonghue (01-06-2009), nguyenkhanhhoan (20-02-2010), thanhson.qn (27-08-2009), trangle (06-09-2009), Vuphan2013 (12-08-2013)
Old 08-05-2009, 08:57 PM
  post #3
Rainbow
Cầu vồng lửa
 
Rainbow's Avatar
 
ID: 4905
Tham gia: 24-09-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 593
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 914 lần trong 306 bài viết
Default

ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Rainbow is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
4 kẻ Bồng bột đã cảm ơn Rainbow vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
lamyeunghiet (27-09-2013), líhihuangxiang (30-10-2009), Nguyễn Lệ Hà (27-09-2013), thanhson.qn (27-08-2009)
Old 09-05-2009, 12:40 AM
  post #4
Rainbow
Cầu vồng lửa
 
Rainbow's Avatar
 
ID: 4905
Tham gia: 24-09-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 593
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 914 lần trong 306 bài viết
Icon30

Khởi đầu của cuộc hành trình tại Liêu Ninh Đan Đông Cảng
ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.


万里海疆快乐行 第2 集
Dān Dōng Gǎng
丹 东 港
Dandong Port

Wáng Yuān yuán:cóng jīn tiān qǐ,
王 渊 源 :从 今 天 起,
Starting from today,

wǒ men jiù yào zhèng shì kāi shǐ zài liáo níng de pāi shè gōng zuò le。
我 们 就 要 正 式 开 始 在 辽 宁 的 拍 摄 工 作 了。
we'll formally start filming in Liaoning.

zhè duì wǒ ér yán,
这 对 我 而 言,
For me,

yě shì yí gè xīn de tiǎo zhàn。
也 是 一个 新 的 挑 战。
it's a new challenge.

bú guò wǒ huì nǔ lì zuò hǎo,
不 过 我 会 努力 做 好,
But I'll do my best

hé dà jiā yì qǐ xué hàn yǔ
和 大家 一起 学 汉 语
to learn Chinese

yì qǐ jìn bù。
一起 进步。
and make progress together with our audience.

Hán Jiā :kuài lè xué hàn yǔ,
韩 佳 : 快 乐 学 汉 语,
Learn Chinese the fun way!

Wáng Yuān yuán:wàn lǐ hǎi jiāng xíng。
王 渊 源 : 万 里 海 疆 行。
And have a happy journey across China.

Hán Jiā :huān yíng lái dào 《 kuài lè zhōng guó 》!
韩 佳 : 欢 迎 来 到 《 快 乐 中 国 》!
Welcome to this edition of Happy China!

wǒ shì nín de lǎo péng yǒu,
我 是 您 的 老 朋 友,
I'm your old friend,

kuài lè de Hán Jiā。
快 乐 的 韩 佳。
Merry Han Jia.

Wáng Yuān yuán: wǒ shì dà jiā de xīn péng yǒu Wáng Yuān yuán。
王 渊 源 : 我 是 大家 的 新 朋 友 王 渊 源。
And I'm your new friend, Wang Yuanyuan.

jīn tiān wǒ men de “ wàn lǐ hǎi jiāng kuài lè xíng ”
今 天 我 们 的 “ 万 里海 疆 快 乐 行”
Our Happy Journey across China

jiù yào kāi shǐ le。
就 要 开 始 了。
will start soon.

zán men xiān qù nǎ ér ā?
咱 们 先 去 哪 儿啊?
Where are we going first?

Hán Jiā :xiàn zài wǒ men yào qù zhōng guó
韩 佳 : 现 在 我 们 要 去 中 国
We're going to the starting point

wàn lǐ hǎi jiāng de qǐ diǎn,
万 里 海 疆 的 起 点,
of Happy China across China,

dān dōng dōng gǎng shì。
丹 东 东 港 市 。
the city of Donggang of Dandong.

duì yú wǒ men lái shuō,
对 于 我 们 来 说 ,
For us,

dōng gǎng shì yí zuò hěn tè bié de chéng shì。
东 港 是 一 座 很 特别 的 城 市 。
Donggang is a very special city.

shuō tā tè bié
说 它 特 别
It is special

shì yīn wèi zhè lǐ shì wǒ men chē duì jīng guò de
是 因 为 这 里 是 我 们 车 队 经 过 的
because it is the first coastal city

dì yí zuò yán hǎi chéng shì。
第 一座 沿 海 城 市 。
our caravan is going to pass.

ér dān dōng gǎng yě shì zhōng guó yī wàn bā qiān gōng lǐ hǎi àn xiàn shàng
而 丹 东 港 也 是 中 国 18000 公 里 海 岸 线 上
Dandonggang is the northernmost port

zuì běi duān de yí zuò gǎng kǒu。
最 北 端 的 一座 港 口。
along China's 18,000-kilometer coastline.

suǒ yǐ jīn tiān de xíng chéng
所 以今 天 的 行 程
So today's trip

duì yú wǒ men de hǎi jiāng xíng ér yán,
对 于 我 们 的 海 疆 行 而 言,
is of some symbolic importance

yě shì yí gè yǒu zhe biāo zhì xìng yì yì de kāi shǐ。
也 是 一个 有 着 标 志 性 意义 的 开 始。
for our entire journey along the coastline.

Wáng Yuān yuán:zhè zuò gǎng kǒu
王 渊 源 : 这 座 港 口
In addition to its special geographic position,

chú le gāng cái jiǎng de wèi zhì tè shū zhī wài,
除 了 刚 才 讲 的 位 置 特殊 之 外 ,
as you just mentioned,

hái yǒu shén me tè diǎn ne?
还 有 什 么 特 点 呢?
what other characteristics does the city have?

jiā bīn :dān dōng gǎng kǒu
嘉 宾 : 丹 东 港 口
Not only does Dandong Port

bù jǐn tā de dì lǐ wèi zhì yōu yuè,
不仅 它 的地理 位 置 优 越 ,
have an advantageous geographical position,

tā de lì shǐ yě fēi cháng yōu jiǔ。
它的 历史 也 非 常 悠 久。
but its history is also very old.

dān dōng gǎng yī jiǔ líng qī nián kāi bù。
丹 东 港 1907 年 开 埠。
Dandong Port went into operation in 1907.

dào jīn nián zhèng hǎo shì tā de yì bǎi zhōu nián。
到 今 年 正 好 是 它的 一 百 周 年 。
It is exactly 100 years old this year.

suǒ yǐ shuō wǒ men kàn dào de
所 以 说 我 们 看 到 的
So what we see today

xiàn zài bú shì yǐ qián de lǎo dān dōng gǎng,
现 在 不是 以前 的 老 丹 东 港 ,
is not the old port of Dandong,

ér shì jīng guò xiàn dài huà jiàn shè ér chéng de xīn de gǎng kǒu。
而 是 经 过 现 代 化 建 设 而 成 的 新 的 港 口。
but a newly built, modernized port.

Hán Jiā :bú shì lǎo de gǎng qū,
韩 佳 : 不 是 老 的 港 区,
It is not the old port,

ér shì xīn jiàn chéng de dān dōng gǎng。
而 是 新 建 成 的 丹 东 港 。
but a newly built port of Dandong.

zhè shì yí gè bìng liè guān xì de fù jù。
这 是 一个 并 列 关 系 的 复句。
This is a compound-complex sentence.

Wáng Yuān yuán:bìng liè guān xì fù jù?
王 渊 源 : 并 列 关 系 复句?
A compound-complex sentence?

Hán Jiā : yòng “ bú shì... ér shì... ”
韩 佳 : 用 “ 不是 .. 而 是... ”
A sentence using "bu shi" …"er shi"

zhè zǔ guān lián cí lián jiē de
这 组 关 联 词 连 接 的
as the conjunctive words

jiù shì bìng liè guān xì de fù jù。
就 是 并 列 关 系 的 复句。
is a compound-complex sentence.

zhè yàng ba,
这 样 吧,
Okay,

wǒ men jǔ gè lì zǐ lái shuō。
我 们 举 个例子 来 说。
let me give you an example.

( zhè běn shū bú shì wǒ de,ér shì tā de。
( 这 本 书 不 是 我 的 ,而 是 他 的。
This book isn't mine, is his. )

Wáng Yuān yuán:guān zhòng péng yǒu men,wǒ xué huì le。
王 渊 源 : 观 众 朋 友 们, 我 学 会了。
Audience friends, I've learned it.

nǐ men xué huì le ma?
你 们 学 会 了 吗?
What about you?

Hán Jiā :dān dōng gǎng zuò wéi liáo dōng bàn dǎo
韩 佳 : 丹 东 港 作 为 辽 东 半 岛
As one of the locations opening to the outside world

duì wài kāi fàng de chuāng kǒu zhī yī。
对 外 开 放 的 窗 口 之 一。
on the Liaodong Peninsula.

mù qián,yǐ tóng sān shí duō gè guó jiā hé dì qū de gǎng kǒu
目 前 , 已 同 三 十 多 个 国 家 和 地区 的 港 口
Dandonggang Port has so far opened sea routes

kāi pì le sàn zá huò 、jí zhuāng xiāng hé kè yùn háng xiàn。
开 辟了 散 杂 货 、集 装 箱 和 客 运 航 线 。
to over 30 countries and regions for cargo, container and passenger transportation.

zài zhè lǐ, wǒ men bù guāng kàn dào le yí gè yǒu zhe yōu yuè de
在 这里, 我 们 不 光 看 到 了一个 有 着 优 越 的
Here, we not only see a port with favorable

zì rán tiáo jiàn hé kāi fàng qián lì de gǎng kǒu,
自 然 条 件 和 开 放 潜 力 的 港 口,
natural conditions and great potential for development,

ér qiě hái yǒu yí gè xīn de fā xiàn ne。
而 且 还 有 一个 新 的 发 现 呢。
we have also found something new!

Wáng Yuān yuán:jiāng hǎi fēn jiè bēi,
王 渊 源 : 江 海 分 界 碑,
The river-sea dividing marker

zhè lǐ jiù shì yā lǜ jiāng hé huáng hǎi fēn jiè de biāo zhì ba。
这 里就 是 鸭 绿 江 和 黄 海 分 界 的 标 志 吧。
must be a symbol which separates the Yalu River from the Yellow Sea.

Jiā Bīn :nǐ shuō de yì sī duì le。
嘉 宾 : 你 说 的 意思 对了。
You are right.

Hán Jiā :bú guò, dú yīn cuò le。
韩 佳 : 不 过 , 读 音 错 了。
But you mispronounced a word.

Wáng Yuān yuán:nǎ gè zì dú cuò le ya?
王 渊 源 : 哪 个字 读 错 了呀?
What word?

Hán Jiā:lǜ ya, “ lǜ ” shì yī gè duō yīn zì。
韩 佳 :绿呀, “绿” 是 一个 多 音 字。
The word "lǜ", which has more than one pronunciation.

zài zhè lǐ wǒ men yīng gāi dú “ yā lù jiāng ”,
在 这 里 我 们 应 该 读 “ 鸭绿 江 ”,
Here it should be pronounced "lu",

ér bú shì “ yā lǜ jiāng ”。
而 不是 “ 鸭 绿江 ”。
not "ya lǜ jiang".

zhè shì yī zhǒng tè dìng de shuō fǎ。
这 是 一 种 特 定 的 说 法。
This is a fixed usage.

suī rán tā de zì yīn bù yī yàng,
虽 然 它 的 字音 不 一 样 ,
Despite its different pronunciations,

dàn shì zì yì hái shì bú biàn。
但 是 字义 还 是 不 变 。
the meaning remains unchanged.

biǎo shì lǜ sè。
表 示 绿色。
It means green.

Wáng Yuān yuán:“ lǜ ” yǒu jǐ gè bù tóng de dú yīn。
王 渊 源 : “绿” 有 几个 不 同 的 读 音。
So "lǜ " can have several different readings.

zài zhè lǐ wǒ men yīng gāi dú “ yā lù jiāng ”
在 这 里 我 们 应 该 读 “ 鸭 绿 江 ”
Here it should be read "yalu jiang"

ér bú shì “ yā lǜ jiāng ”。
而 不是 “ 鸭绿 江 ”。
and not "ya lǜ jiang".

dàn shì zì yì hái shì bú biàn,biǎo shì lǜ sè。
但 是 字义 还 是 不 变 , 表 示 绿色。
But the meaning is same. It means green.

Hán Jiā :zěn me yàng?
韩 佳 : 怎 么 样 ?
What do you think?

zhè hàn yǔ lǐ de duō yīn zì tǐng fù zá de ba?
这 汉 语 里的 多 音 字 挺 复 杂 的吧?
Are Chinese words that have multiple pronunciations a bit complicated?

Wáng Yuān yuán:shì hěn fù zá。
王 渊 源 : 是 很 复杂。
Yes, very much so.

bú guò zhè fāng miàn yǐ hòu
不 过 这 方 面 以 后
But I'll pay more attention

wǒ kěn dìng huì duō yòng diǎnr xīn na。
我 肯 定 会 多 用 点儿 心 哪。
to the syntax in this aspect.

duì le。 wǒ hái tīng shuō,
对 了。 我 还 听 说,
Oh, yeah. I heard this place

zhè ér shì hòu niǎo qiān xǐ de yí gè tíng xiē diǎn。
这 儿 是 候 鸟 迁 徙 的 一个 停 歇 点。
is a stopover for migrant birds.

zěn me kàn bú dào shén me niǎo ā ?
怎 么 看 不 到 什 么 鸟 啊?
But there isn't any bird in sight, why?

Jiā Bīn :xiàn zài zài zhè lǐ kàn dào hòu niǎo
嘉 宾 : 现 在 在 这 里 看 到 候 鸟
It has been really rare

yǐ jīng hěn bù róng yì le。
已经 很 不 容 易 了。
to see migrant birds here.

Hán Jiā:ò ,dì diǎn bú duì?
韩 佳: 哦,地 点 不 对?
Oh, very few places for watching such birds?

Wáng Yuān yuán:dì diǎn bú duì?nà yīng gāi qù nǎ ér kàn nǎ?
王 渊 源 : 地 点 不 对? 那 应 该 去 哪儿 看 哪?
A wrong place? Then where should I go to watch birds?

Hán Jiā : yào xiǎng guān niǎo,
韩 佳 : 要 想 观 鸟 ,
The best place to watch birds

dāng rán děi qù dōng gǎng de yā lù jiāng kǒu
当 然 得去 东 港 的 鸭绿 江 口
is, of course, the mouth of the Yalu River,

bīn hǎi shī dì zì rán bǎo hù qū lou。
滨 海 湿地 自然 保 护 区 喽 。
the Coastal Wetlands Nature Reserve.

Wáng Yuān yuán:ò。yě zài dōng gǎng shì ā。 nà zán men gǎn kuài qù ba。
王 渊 源 :哦。也 在 东 港 市啊。 那 咱 们 赶 快 去 吧。
Oh, also in the city of Donggang. Come on, let's go.

Hán Jiā :zhè ér shì liáo níng shěng de dì èr dà shī dì,
韩 佳 : 这 儿 是 辽 宁 省 的 第 二大 湿 地,
Here it is Liaoning's second largest wetlands

yě shì dōng běi yà zhòng yào de niǎo lèi qiān xǐ tíng xiē dì。
也 是 东 北 亚 重 要 的 鸟 类 迁徙 停 歇 地。
and also an important stopover for migrant birds in Northeast Asia.

shuō shí zài de,
说 实 在 的,
To tell the truth,

kàn duō le chéng shì lǐ de chē lái rén wǎng,
看 多 了 城 市里 的 车 来 人 往,
to people bored with the bustling city traffic,

zhè yí piàn guǎng kuò de lǜ sè
这 一片 广 阔 的 绿色
this vast expanse of green

zài wǒ men yǎn lǐ xiǎn dé gé wài níng jìng
在 我 们 眼 里 显 得 格 外 宁 静
looks extraordinarily calm

ér chōng mǎn mèi lì。
而 充 满 魅 力。
and attractive.

Wáng Yuān yuán:āi ya, dào dǐ zài nǎ ér ā ?
王 渊 源 : 哎呀, 到 底 在 哪儿 啊?
Oh, where are they?

wǒ zěn me zhǎo bú dào ne?
我 怎 么 找 不 到 呢?
Why can't I find any?

Hán Jiā : yuān yuán,nǐ dōu ná zhe wàng yuǎn jìng
韩 佳 : 渊 源,你 都 拿 着 望 远 镜
Yuanyuan, you are watching

kàn le hǎo yí huì ér le。
看 了 好 一 会 儿了。
with binoculars for quite a long time.

zhǎo shén me ne?
找 什 么 呢?
What are you looking for?

Wáng Yuān yuán:wǒ dāng rán shì kàn niǎo le。
王 渊 源 : 我 当 然 是 看 鸟 了。
Of course, I am looking for birds.

Hán Jiā : měi nián de sì wǔ yuè fèn
韩 佳 : 每 年 的 四 五 月 份
There is the biggest number of birds here

cái shì zhè lǐ niǎo zuì duō de shí hòu。
才 是 这里 鸟 最 多 的 时 候。
in April and May.

nǐ xiàn zài yào zhǎo niǎo。
你 现 在 要 找 鸟。
But you are looking for birds now.

yǒu diǎn ér nán ba。
有 点 儿 难 吧。
It's a bit difficult.

Wáng Yuān yuán :guài bù dé ā,
王 渊 源 : 怪 不 得啊,
No wonder

wǒ zhǎo lái zhǎo qù yě méi zhǎo zhao。
我 找 来 找 去也 没 找 着。
I haven't found any despite my repeated search.

Hán Jiā : zhǎo lái zhǎo qù。
韩 佳 : 找 来 找 去。
"Zhao lai zhao qu".

nǐ gāng cái yòu shuō chū le yí gè
你 刚 才 又 说 出 了 一个
Just now you used

wǒ men cháng yòng de jié gòu。
我 们 常 用 的 结 构。
another frequently used sentence structure.

tóng yí gè dòng cí fēn bié hé “ lái ” 、 “ qù ” zǔ hé,
同 一 个 动 词 分 别 和 “来 ” 、 “去” 组 合,
A verb repeated in combination with "lai" and "qu" respectively

jiù kě yǐ yòng lái miáo shù
就 可以 用 来 描 述
can be used to describe

zhè gè dòng zuò de duō cì chóng fù。
这 个 动 作 的 多 次 重 复。
the action that happens continuously.

Wáng Yuān yuán:tóng yí gè dòng cí fēn bié hé “ lái ” 、“ qù ” zǔ hé,
王 渊 源 : 同 一个 动 词 分别 和 “来 ” 、“去” 组 合,
So, a verb followed by "lai", followed by the same verb, followed by "qu",

yòng lái miáo shù zhè gè dòng zuò de duō cì chóng fù。
用 来 描 述 这 个 动 作 的 多 次 重 复。
describes the action that happens continuously.

bǐ rú shuō,zǒu lái zǒu qù。
比 如 说, 走 来 走 去。
For instance, "zou lai zou qu" (walk back and forth).

wǒ men zài hǎi biān zǒu lái zǒu qù。
我 们 在 海 边 走 来 走 去。
We walked back and forth along the beach.

Hán Jiā :wǒ men yě kě yǐ shuō fēi lái fēi qù。
韩 佳 :我 们 也 可以 说 飞来 飞 去。
We can also say "fei lai fei qu" (fly back and forth).

(xiǎo niǎo zài lú wěi cóng zhōng fēi lái fēi qù。
(小 鸟 在 芦苇 丛 中 飞 来 飞去。
The bird flies back and forth among the reeds. )

xǔ duō xiǎo niǎo zài lú wěi cóng zhōng
许 多 小 鸟 在 芦苇 丛 中
The scene of little birds

fēi lái fēi qù de jǐng xiàng
飞 来飞 去 的 景 象
flying back and forth in the reeds

wǒ men jīn tiān kě néng shì kàn bú dào le。
我 们 今 天 可 能 是 看 不 到 了。
can be hardly seen today.

bú guò wǒ men kě yǐ tōng guò shè xiàng shī de jìng tóu,
不 过 我 们 可以 通 过 摄 像 师 的 镜 头,
But through the cameraman's lens,

lái hǎo hǎo lǐng luè yí xià
来 好 好 领 略 一 下
we may still have a nice glimpse

lú wěi shī dì de guǎng kuò yǔ měi lì。
芦苇 湿地 的 广 阔 与 美丽。
of the vastness and beauty of this reed wetlands.

Xīn Shǎng: yā lù jiāng hé huáng hǎi de fēn jiè xiàn jīng wèi fēn míng
欣 赏 : 鸭绿 江 和 黄 海 的分 界 线 泾 渭 分 明
Even at its estuary, the Yalu River remains

yì biān lǜ sè, yì biān huáng sè
一边 绿色, 一 边 黄 色
clearly visible as its green color is set off by the turbid Yellow Sea.

dà dōng gǎng yǒu jìn bǎi nián de lì shǐ
大 东 港 有 近 百 年 的 历史
With a history of nearly 100 years,

shì zhōng guó hǎi àn xiàn shàng zuì běi duān de gǎng kǒu
是 中 国 海 岸 线 上 最 北 端 的 港 口
Dadonggang is the northernmost port along China's coastline.

yě shì liáo dōng bàn dǎo duì wài kāi fàng de chuāng kǒu zhī yī
也 是 辽 东 半 岛 对 外 开 放 的 窗 口 之一
It is also one of the places on the Liaodong Peninsula that are open to foreign
investment.

yā lù jiāng shī dì zì rán bǎo hù qū
鸭绿 江 湿地 自然 保 护 区
The Yalu River Wetlands Nature Reserve

shì dōng běi yà zhòng yào de niǎo lèi qiān xǐ tíng xiē dì
是 东 北 亚 重 要 的 鸟 类 迁 徙 停 歇 地
is an important stopover for migrant birds in Northeast Asia.

guǎng kuò wú yín de lú wěi shī dì
广 阔 无 垠 的 芦苇 湿 地
The vast reed wetlands

níng jìng ér chōng mǎn mèi lì
宁 静 而 充 满 魅 力
are both quiet and attractive.

Wáng Yuān yuán:āi ya, zhè piàn shī dì kě zhēn piào liàng ā!
王 渊 源 : 哎呀, 这 片 湿 地 可 真 漂 亮 啊!
Wow, how beautiful these wetlands are!

Hán Jiā : nà dāng rán le。 èr líng líng sì nián,
韩 佳 : 那 当 然 了。 2004 年,
Sure. In 2004,

tā hái hé xīn xī lán de mǐ lán dá bǎo hù qū
它 还 和 新 西 兰的 米兰 达 保 护 区
the place here and New Zealand's Miranda Wetlands

jié chéng le zǐ mèi bǎo hù qū ne。
结 成 了 姊妹 保 护 区 呢。
formed sister nature reserves.

Wáng Yuān yuán:yào shì néng zhù zài zhè lǐ
王 渊 源 : 要 是 能 住 在 这 里
How wonderful it would be

nà yí dìng hěn bú cuò ya!
那 一定 很 不 错 呀!
if we could stay here!

bú guò,zhè yě zhǐ néng shì xiǎng xiǎng le。yīn wèi...
不 过 ,这 也 只 能 是 想 想 了。因 为...
Sure, it's only wishful thinking because …

Hán Jiā :yīn wèi wǒ men mǎ shang jiù yào chū fā le。
韩 佳 :因 为 我 们 马 上 就 要 出 发 了。
Because we are leaving soon.

zhè yàng ba,
这 样 吧,
I suggest

nǐ hái shì lái gěi guān zhòng péng yǒu men
你 还是 来 给 观 众 朋 友 们
you set today's award-winning question

chū jīn tiān de yǒu jiǎng wèn dá tí ba。
出 今 天 的 有 奖 问 答题 吧。
for our audience, okay?

Wáng Yuān yuán:hǎo de。 guān zhòng péng yǒu men,
王 渊 源 : 好 的。 观 众 朋 友 们 ,
Okay. Audience friends,

qǐng nín tīng hǎo。
请 您 听 好 。
listen carefully.

Wèn Tí : xià miàn nǎ gè xuǎn xiàng de dú yīn shì zhèng què de?
问 题: 下 面 哪 个 选 项 的 读 音 是 正 确 的?
Which of the following pronunciations is correct?

A : yā lǜ jiāng
A : 鸭 绿 江

B : yā lù jiāng
B : 鸭 绿 江

C : yā lū jiāng
C : 鸭 绿 江

Hán Jiā : jié mù de zuì hòu hái shì yào tí xǐng nín,
韩 佳 : 节 目 的 最 后 还 是 要 提醒 您,
At the end of this program, we'd still like to remind you

míng tiān tóng yì shí jiān jì xù gēn wǒ men yì qǐ
明 天 同 一 时 间 继续 跟 我 们 一起
to continue to be with us tomorrow at the same time

wàn lǐ hǎi jiāng xíng。
万 里 海 疆 行。
for a Happy Journey across China.

Wáng Yuān yuán:hái yǒu wǒ men de kǒu hào:
王 渊 源 : 还 有 我 们 的 口 号:
And also our slogan:

Hé :xué shuō zhōng guó huà,péng yǒu biàn tiān xià!
合 : 学 说 中 国 话, 朋 友 遍 天 下!
Learn Chinese and make friends everywhere!

Hán Jiā:wǒ men míng tiān bú jiàn bú sàn。
韩 佳:我 们 明 天 不 见 不 散。
See you tomorrow.

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you

thay đổi nội dung bởi: cuunon0811, 20-07-2009 lúc 09:20 AM.
Rainbow is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
3 kẻ Bồng bột đã cảm ơn Rainbow vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
líhihuangxiang (30-10-2009), plum_tree (31-10-2010), Qiuhuai (08-09-2012)
Old 12-05-2009, 04:25 PM
  post #5
Rainbow
Cầu vồng lửa
 
Rainbow's Avatar
 
ID: 4905
Tham gia: 24-09-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 593
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 914 lần trong 306 bài viết
Default

ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Rainbow is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
3 kẻ Bồng bột đã cảm ơn Rainbow vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
hanhbeo812 (07-06-2009), luonghue (01-06-2009), olala_dethuong (21-05-2009)
Old 12-05-2009, 04:29 PM
  post #6
Rainbow
Cầu vồng lửa
 
Rainbow's Avatar
 
ID: 4905
Tham gia: 24-09-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 593
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 914 lần trong 306 bài viết
Default

ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Rainbow is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
2 kẻ Bồng bột đã cảm ơn Rainbow vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
conangngoc_mc (05-03-2011), luonghue (01-06-2009)
Old 13-05-2009, 08:38 PM
  post #7
Rainbow
Cầu vồng lửa
 
Rainbow's Avatar
 
ID: 4905
Tham gia: 24-09-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 593
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 914 lần trong 306 bài viết
Default

ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Rainbow is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
3 kẻ Bồng bột đã cảm ơn Rainbow vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
conangngoc_mc (05-03-2011), hanhbeo812 (07-06-2009), vtv (29-09-2009)
Old 13-05-2009, 08:41 PM
  post #8
Rainbow
Cầu vồng lửa
 
Rainbow's Avatar
 
ID: 4905
Tham gia: 24-09-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 593
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 914 lần trong 306 bài viết
Default

ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Rainbow is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
3 kẻ Bồng bột đã cảm ơn Rainbow vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
conangngoc_mc (05-03-2011), líhihuangxiang (30-10-2009), luonghue (01-06-2009)
Old 13-05-2009, 08:44 PM
  post #9
Rainbow
Cầu vồng lửa
 
Rainbow's Avatar
 
ID: 4905
Tham gia: 24-09-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 593
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 914 lần trong 306 bài viết
Default

ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Rainbow is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
3 kẻ Bồng bột đã cảm ơn Rainbow vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
conangngoc_mc (05-03-2011), luonghue (01-06-2009), okeehou (06-10-2009)
Old 13-05-2009, 08:46 PM
Rainbow
Cầu vồng lửa
 
Rainbow's Avatar
 
ID: 4905
Tham gia: 24-09-2008
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 593
Cảm ơn: 4
Được cảm ơn: 914 lần trong 306 bài viết
Default

ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.

Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you
Rainbow is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
4 kẻ Bồng bột đã cảm ơn Rainbow vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
airy_fairy_pinklotus (13-05-2009), binchu (10-08-2010), conangngoc_mc (05-03-2011), luonghue (01-06-2009)
Trả lời

DU HOC TRUNG QUOC Bookmarks DU HOC TRUNG QUOC

Ðiều Chỉnh

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Du ngoạn trên sông Hoàng Hà Rainbow Danh lam thắng cảnh - Du lịch Trung Quốc 3 29-06-2012 01:27 AM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:37 AM.