Trở lại   Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc » HỌC HÁN NGỮ » Tài liệu học tiếng Hoa

Tài liệu học tiếng Hoa Website, giáo trình, tài liệu, từ điển, Audio...và các công cụ học tiếng Hoa khác.
Chinese Language Learning Pack Uploaded.net

Tài liệu học tiếng Hoa


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 25-07-2013, 06:04 AM
  post #1
yongyitvb
Dtt Member
 
ID: 18018
Tham gia: 22-03-2009
Giới tính: Male
Bài gởi: 91
Cảm ơn: 7
Được cảm ơn: 266 lần trong 37 bài viết
Default Chinese Language Learning Pack Uploaded.net

Chinese Language Learning Pack
01.Book List
02.JPG 0 MB
03.JPG 0 MB
04.JPG 0 MB
05.JPG 0 MB
06.JPG 0 MB
07.JPG 0 MB
08.JPG 0 MB
09.JPG 0 MB
10.JPG 0 MB
02.Chinese Writing System
250 Essential Chinese Characters for Everyday Use.pdf 37 MB
A Dictionary of Chinese Characters Accessed by Phonetics.pdf 5 MB
Chinese Characters Learn & Remember 2178 Characters and Their Meanings Appendix.rar 13 MB
Chinese Characters Learn & Remember 2178 Characters and Their Meanings.pdf 3 MB
Chinese Writing System Minimal Graphic Units.pdf 15 MB
Chinese Writing and Calligraphy.pdf 7 MB
Chinese in a Flash Volume 1-4 (Tuttle Flash Cards)
Tuttle. Chinese Flash Cards. Part 1.pdf 71 MB
Tuttle. Chinese Flash Cards. Part 2.pdf 18 MB
Tuttle. Chinese Flash Cards. Part 3.pdf 52 MB
Tuttle. Chinese Flash Cards. Part 4.pdf 56 MB
02.Chinese Writing System
Fun with Chinese Characters 1.pdf 13 MB
Fun with Chinese Characters 2.pdf 11 MB
Fun with Chinese Characters 3.pdf 10 MB
Hanyu Pinyin Romanized Chinese Phonetics.pdf 7 MB
La scrittura cinese storia degli ideogrammi.pdf 4 MB
Learn to write Chinese characters.pdf 2 MB
Learning Chinese Characters from Ms Zhang.pdf 331 MB
Learning Chinese Characters from Ms. Zhang Reading and Writing Chinese Characters.djvu 6 MB
Long Story of Short Forms the evolution of simplified Chinese Characters.pdf 10 MB
Radicales Chinos Más Comunes.pdf 8 MB
Remembering Simplified Hanzi 1.pdf 122 MB
Teach Yourself Beginner's Chinese Script.pdf 32 MB
The Origin and Early Development of the Chinese Writing System.pdf 44 MB
The Origins of Chinese Characters.pdf 80 MB
03.Beginners Courses
A Key to Chinese speech and writing Audio (French Edition).rar 103 MB
A Key to Chinese speech and writing.pdf 147 MB
Barron's Learn Chinese The Fast And Fun Way.pdf 10 MB
Boya Chinese Elementary Starter I Audio.rar 54 MB
Boya Chinese Elementary Starter I.pdf 23 MB
Audio 1
A.mp3 25 MB
B.mp3 23 MB
Audio 2
A.mp3 26 MB
B.mp3 21 MB
Chinese Course (Hanyu Chuji Jiaocheng) Elementary Chinese Course Vol. 1 (Book + Audio)
Chinese Course (Hanyu Chuji Jiaocheng) - Elementary Chinese Course Vol. 1.pdf 4 MB
03.Beginners Courses
Chinese Made Easier 1, 2 and 4.rar 62 MB
Chino Hablado Intensivo Audio.rar 60 MB
Chino Hablado Intensivo.pdf 19 MB
Colloquial Chinese The Complete Course for Beginners Audio.rar 134 MB
Colloquial Chinese The Complete Course for Beginners.pdf 37 MB
Contemporary Chinese 1.rar 80 MB
Easy Peasy Chinese - Mandarin Chinese For Beginners Audio.rar 39 MB
Elementary Chinese Readers Series (Old Edition)
Elementary Chinese Readers 2.djvu 7 MB
Elementary Chinese Readers 3.djvu 7 MB
Elementary Chinese Readers 4.djvu 9 MB
Elementary Chinese Readers Series (Revised Edition)
Elementary Chinese Reader 2.pdf 7 MB
Elementary Chinese Reader 3.pdf 5 MB
Elementary Chinese Reader 4.pdf 5 MB
03.Beginners Courses
Hable Chino con 500 Palabras.pdf 28 MB
Hanyu Series Books 1-11
Hanyu1.pdf 10 MB
Hanyu2.pdf 10 MB
Hanyu3.pdf 12 MB
Hanyu4.pdf 12 MB
Hanyu5.pdf 13 MB
Hanyu6.pdf 13 MB
Hanyu9.pdf 15 MB
hanyu10.pdf 19 MB
hanyu11.pdf 20 MB
hanyu7.pdf 15 MB
hanyu8.pdf 16 MB
03.Beginners Courses
Hanyu Tingli Jiaochen Yinianji Grade 1 Vol.1 A.pdf 38 MB
Hippocrene Beginner's Chinese Audio.rar 100 MB
Hippocrene Beginner's Chinese.pdf 29 MB
Level 1
Character Workbook.pdf 31 MB
Part 1.rar 441 MB
Part 2.rar 352 MB
Integrated Chinese Series
Level 2.rar 449 MB
Learn Chinese With Me 1,2
Student book 1.pdf 48 MB
Student book 2.pdf 39 MB
Volume 1 Audio.rar 40 MB
Workbook 1.djvu 7 MB
Workbook 2.djvu 10 MB
03.Beginners Courses
Learn To Speak Chinese Book 1.Pdf 16 MB
Lengua china para extranjeros 1 audio.rar 54 MB
Lengua china para extranjeros 1.pdf 9 MB
Listening to Mandarin - Basic Skills.rar 251 MB
Living Language Mandarin Chinese Complete Basic Course
Audio.rar 115 MB
Complete Mandarin Chinese The Basics.djvu 33 MB
Mandarin Chinese Learner's Dictionary.djvu 27 MB
New Practical Chinese Reader Series
NPCR 1 (2).pdf 13 MB
NPCR 1 Workbook Audio.rar 27 MB
NPCR 1 Workbook.djvu 2 MB
NPCR 1 Workbook.pdf 3 MB
NPCR 1.pdf 21 MB
NPCR 2 Audio.rar 137 MB
NPCR 2 Traditional Character Text.pdf 2 MB
NPCR 2 Workbook.pdf 5 MB
NPCR 2.pdf 25 MB
NPCR 3 Audio.rar 105 MB
NPCR 3 Workbook.pdf 6 MB
NPCR 3.pdf 8 MB
NPCR 4.pdf 10 MB
Ni Hao Series
1.rar 30 MB
2.rar 42 MB
3.rar 22 MB
4.rar 17 MB
03.Beginners Courses
One Minute Mandarin A Beginner's Guide to Spoken Chinese for Professionals.pdf 2 MB
One Minute Mandarin Audio.rar 80 MB
Practical Chinese Reader I Audio (2).rar 84 MB
Practical Chinese Reader I Audio.rar 84 MB
Practical Chinese Reader I.pdf 12 MB
Speak Mandarin in Five Hundred Words.pdf 22 MB
Spoken Chinese 900
Audio.rar 147 MB
Books
Spoken Chinese 900 Book 1.pdf 37 MB
Spoken Chinese 900 Book 2.pdf 35 MB
03.Beginners Courses
Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese Audio.rar 112 MB
Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese.pdf 60 MB
Teach Yourself Mandarin Chinese Audio.rar 102 MB
Teach Yourself Mandarin Chinese Conversation Audio.rar 125 MB
Teach Yourself Mandarin Chinese Conversation.pdf 0 MB
Teach Yourself Mandarin Chinese.pdf 77 MB
Teach Yourself Phone Mandarin Chinese Audio.rar 176 MB
Teach Yourself Phone Mandarin Chinese.pdf 1 MB
Zhongwen Series Books 1-12
zhongwen1.pdf 34 MB
zhongwen10.pdf 7 MB
zhongwen11.pdf 7 MB
zhongwen12.pdf 7 MB
zhongwen2.pdf 7 MB
zhongwen3.pdf 6 MB
zhongwen4.pdf 8 MB
zhongwen5.pdf 6 MB
zhongwen6.pdf 8 MB
zhongwen7.pdf 6 MB
zhongwen8.pdf 6 MB
zhongwen9.pdf 6 MB
Начальный курс китайского языка I II III Chinese Beginner's Course I II III
Book 1.djvu 6 MB
Book 2.djvu 9 MB
Book 3.djvu 11 MB
audio.rar 281 MB
Практический курс китайского языка Chinese Practical Course
Book 1.djvu 17 MB
Book 2.djvu 19 MB
audio.rar 372 MB
03.Beginners Courses
Самоучитель современного китайского языка audio.rar 58 MB
Самоучитель современного китайского языка.PDF 89 MB
A Course in Chinese Colloquial Idioms
Audio.rar 287 MB
Textbook.rar 31 MB
04.Intermediate-Advanced Courses
Advanced Spoken Chinese vol 1 Sinolingua.pdf 9 MB
An Intensive Reading Course of Advanced Chinese I.pdf 32 MB
Beijing Culture University Textbook
Developmental Chinese Advanced Chinese (One).pdf 29 MB
发展汉语中上 Complete.pdf 25 MB
发展汉语中下 Complete.pdf 28 MB
发展汉语初级上Complete.pdf 24 MB
发展汉语初级下 Complete.pdf 33 MB
04.Intermediate-Advanced Courses
Biaozhun Hanyu 1 Standard Chinese (Grade 1).rar 30 MB
Boya Chinese
Boya Chinese Audio.rar 415 MB
boyahanyu gao1.pdf 35 MB
boyahanyu int1.djvu 108 MB
boyahanyu int1m.djvu 32 MB
boyahanyu int2.djvu 52 MB
boyahanyu int2m.djvu 11 MB
04.Intermediate-Advanced Courses
Boya Chinese Advanced Hover II.pdf 24 MB
Bridge A Practical Intermediate Chinese Course I Audio.rar 103 MB
Bridge A Practical Intermediate Chinese Course I.djvu 5 MB
Bridge A Practical Intermediate Chinese Course II Audio.rar 180 MB
Bridge A Practical Intermediate Chinese Course II.djvu 6 MB
Bridge A Practical Intermediate Chinese Course II.pdf 12 MB
Business Chinese Dialogues.pdf 24 MB
Business Writing in Chinese.pdf 9 MB
Chinese Situational Dialogues.pdf 13 MB
Chinese Wide Angle Advanced 1 Zhongwen guangjiao Audio.rar 92 MB
Chinese Wide Angle Advanced 1 Zhongwen guangjiao.pdf 14 MB
Chinese Wide Angle Advanced 2 Zhongwen guangjiao Audio.rar 94 MB
Chinese Wide Angle Advanced 2 Zhongwen guangjiao.pdf 11 MB
Colloquial Chinese 2 Audio.rar 260 MB
Colloquial Chinese 2.pdf 26 MB
Contemporary Chinese 2.rar 53 MB
Contemporary Chinese 3.rar 45 MB
Contemporary Chinese 4.rar 32 MB
Course in Chinese for Specific Purposes Chinese Diplomacy.pdf 18 MB
El Chino de Hoy II Audio.rar 111 MB
El Chino de Hoy II.pdf 43 MB
Elementary Chinese Listening vol 2 Audio.rar 124 MB
Elementary Chinese Listening vol 2.pdf 3 MB
Gaoji Hanyu tingshuo jiaocheng (Advanced chinese listening and speaking course).pdf 37 MB
Gaoji Hanyu tingshuo jiaocheng Audio.rar 368 MB
Graded Chinese Reader 3 Audio.rar 132 MB
Graded Chinese Reader 3 Selected Abridged Chinese Contemporary Short Stories.pdf 170 MB
Hanyu 2 Chino para hispanohablantes Audio.rar 229 MB
Hanyu 2 Chino para hispanohablantes.pdf 104 MB
Intermediate Chinese Grammar Course.pdf 13 MB
Intermediate Chinese Listening and Speaking Audio.rar 270 MB
Intermediate Chinese Listening and Speaking.pdf 10 MB
Intermediate Spoken Chinese Part 1 Audio.rar 78 MB
Intermediate Spoken Chinese Part 1.PDF 7 MB
Introducing Australia (Reader).pdf 4 MB
Jing Jie Anlie yuedu.pdf 21 MB
Listening to Mandarin - Themes.rar 307 MB
Meeting China (Intermediate).PDF 5 MB
Modern Standard Spoken Chinese.pdf 17 MB
My Mother Tongue
Student Book.pdf 57 MB
Workbook.pdf 51 MB
New Chinese Course in Business Newsreading Advanced 1 and 2
Jingji xinwen shang ABBYY.pdf 10 MB
Jingji xinwen xia ABBYY.pdf 9 MB
New Step Intensive Reading Course of Intermediate Chinese
新阶梯 上 Complete.pdf 21 MB
新阶梯 下 Complete.pdf 22 MB
新阶梯 中Complete.pdf 18 MB
Open for business Lessons in Chinese Commerce (Vol. 1,2)
Audio.rar 118 MB
Open for Business, Textbook 1.pdf 95 MB
Open for Business, Textbook 2.pdf 111 MB
Open for Business, Workbook 1.pdf 18 MB
Open for Business, Workbook 2.pdf 22 MB
04.Intermediate-Advanced Courses
Practical Audio-Visual Chinese 1.pdf 14 MB
Practical Chinese for Official Functions
Audio.rar 60 MB
Practical Chinese for Official Functions.pdf 21 MB
Read press Learn Chinese 2 Dubaozhi Xuezhongwen 2
Audio.rar 95 MB
Learn Chinese by Reading Newspapers II.pdf 83 MB
Read press Learn Chinese Dubaozhi Xuezhongwen
Audio.rar 74 MB
Book bmp.rar 87 MB
Book.pdf 114 MB
04.Intermediate-Advanced Courses
Rápido Aprendizaje del Chino Audio.rar 135 MB
Rápido Aprendizaje del Chino.pdf 14 MB
Shanghai Dialect For Foreigners Audio.rar 42 MB
Shanghai Dialect for Foreigners.pdf 157 MB
Speak Chinese 1
Speak chinese.djvu 9 MB
Speak chinese.pdf 74 MB
mp3.rar 30 MB
Speak Chinese 2
Speak chinese 2.djvu 8 MB
Speak chinese 2.pdf 79 MB
mp3.rar 36 MB
Speed Up Chinese
Book.pdf 4 MB
Speed Up Chinese Audio.rar 107 MB
04.Intermediate-Advanced Courses
Spoken Chinese.pdf 7 MB
Streetwise Mandarin Chinese Audio.rar 82 MB
Streetwise Mandarin Chinese.pdf 26 MB
Teach Yourself Business Mandarin Chinese Audio.rar 286 MB
Teach Yourself Business Mandarin Chinese.pdf 15 MB
Thinking Chinese Translation A Course in Translation Method Chinese to English.pdf 2 MB
Tiyan hanyu.pdf 22 MB
kan baozhi xue zhongwen.pdf 65 MB
kepu Xia.pdf 29 MB
kepu shang.pdf 26 MB
shangwu hanyu jingqiao zhongji.pdf 44 MB
shangwu hanyu tigao.pdf 49 MB
05.Grammar, Workbooks, Usage
201 Chinese Verbs Compounds and Phrases for Everyday Use.pdf 11 MB
300 грамматических правил.djvu 6 MB
A Grammar of Mandarin Chinese Lincom Europa.pdf 13 MB
A Practical Chinese Grammar For Foreigners.pdf 13 MB
Basic Chinese A Grammar and Workbook.pdf 4 MB
Chinese A Comprehensive Grammar.pdf 16 MB
Chinese A Linguistic Introduction.pdf 2 MB
Chinese An Essential Grammar.pdf 14 MB
Chinese HSK grammar in 21 Days (advanced).pdf 17 MB
Intermediate Chinese A Grammar and Workbook.pdf 2 MB
Mandarin Chinese A Functional Reference Grammar.pdf 16 MB
Modern Chinese History and Sociolinguistics.pdf 9 MB
Modern Mandarin Chinese Grammar A Practical Guide.pdf 25 MB
Modern Mandarin Chinese Grammar Workbook.pdf 22 MB
Schaum's outline of chinese grammar.pdf 13 MB
The Phonology of Standard Chinese.pdf 2 MB
The Syntax of Chinese - Cambridge Syntax Guides.pdf 2 MB
Using Chinese a guide to contemporary usage.pdf 1 MB
06.Vocabulary, Expressions, Idioms
500 обиходных выражений 500 everyday expressions.djvu 6 MB
A Chinese-English Dictionary of Idioms.pdf 8 MB
Best-Loved Chinese Proverbs.pdf 3 MB
Brushing up vocabulary for HSK.pdf 84 MB
Chines Vocabulary Builders.pdf 72 MB
Chinese Vocabulary Builders Audio.rar 304 MB
Experiencing Chinese 100 Popular Chinese Idioms
Audio.rar 26 MB
Book.pdf 1 MB
06.Vocabulary, Expressions, Idioms
Handbook of Chinese Idioms.pdf 17 MB
Handbook of New Chinese Terms Used in Economic News.pdf 24 MB
Popular Chinese Expressions Sinolingua.pdf 22 MB
Schaum's Outline of Chinese Vocabulary.pdf 21 MB
Using Chinese Synonyms.pdf 3 MB
Лексика китайского языка.djvu 5 MB
07.Reading Books
100 Famous People in China.pdf 79 MB
Aomi Shijie Dabaike.pdf 202 MB
Chinese Humorous Stories Китайский язык в анекдотах Audio.rar 50 MB
Chinese Humorous Stories Китайский язык в анекдотах.djvu 9 MB
Chinese National Geography.pdf 113 MB
Fairy Tales.pdf 10 MB
Historical Stories of Chinese Idioms.pdf 113 MB
Illustrated History of China.pdf 84 MB
Illustrated History of the World.pdf 101 MB
J.K.Rowling - 01 - Harry Potter and the Philosopher's Stone [cn].pdf 14 MB
J.K.Rowling - 02 - Harry Potter and the Chamber of Secrets [cn].pdf 15 MB
J.K.Rowling - 03 - Harry Potter and the Prisoner of Azkaban [cn].pdf 19 MB
J.K.Rowling - 04 - Harry Potter and the Goblet of Fire [cn].pdf 31 MB
J.K.Rowling - 05 - Harry Potter and the Order of the Phoenix [cn].pdf 66 MB
J.K.Rowling - 06 - Harry Potter and the Half-Blood Prince [cn].pdf 46 MB
J.K.Rowling - 07 - Harry Potter and the Deathly Hallows [cn].pdf 98 MB
J.K.Rowling - Fantastic Beasts and Where to Find Them [cn].pdf 15 MB
J.K.Rowling - Quidditch Through the Ages [cn].pdf 6 MB
San Guo.pdf 38 MB
Seikai no Senki 1.pdf 1 MB
Seikai no Senki 2.pdf 1 MB
Seikai no Senki 3.pdf 1 MB
Seikai no Senki 4.pdf 1 MB
Shijie Zhi Zui.pdf 162 MB
Shui Qian.pdf 127 MB
Stephenie Meyer - Twilight.pdf 25 MB
The Guiding Tour Around Whole China.pdf 78 MB
The Little Prince.pdf 2 MB
The Wizard from Oz.pdf 17 MB
中华上下五千年.pdf 177 MB
08.Dictionaries, Phrasebooks, Conversation manuals
A Chinese-English Dictionary of idioms.pdf 20 MB
An English-Chinese Dictionary of Contemporary Slang.pdf 126 MB
Chinese Characters Dictionary with English Annotations.pdf 81 MB
Chinese Phrases For Dummies.pdf 19 MB
Chinese for Dummies.pdf 6 MB
Chinese-English Dictionary.pdf 15 MB
Collins Learner's English-Chinese Dictionary.pdf 153 MB
English-Chinese Picture Dictionary.djvu 2 MB
Making Out In Chinese (Mandarin).pdf 7 MB
New Slang Of China.pdf 9 MB
Niubi! The Real Chinese You Were Never Taught in School.pdf 2 MB
Outrageous Chinese A Guide to Chinese Street Language.pdf 7 MB
Russian-English-Chinese Business Dictionary.pdf 6 MB
The Canadian Oxford Picture Dictionary (Chinese - English).pdf 32 MB
The Chid Learns to Read with Pictures - A Thematic Picture Dictionary of Chinese for Children.pdf 13 MB
The Pocket Interpreter Chinese.djvu 3 MB
The Rough Guide Mandarin Chinese Phrasebook.pdf 7 MB
The Rough Guide Mandarin Chinese Phrasebook.rar 25 MB
Visual Dictionary German-English-Chinese.pdf 96 MB
09.Society, Culture, History, Tourism
China (Asia in Focus Series).pdf 11 MB
Chinese Business Etiquette and Culture.pdf 3 MB
Chinese Calligraphy Collection A complete overview of the history of Chinese calligraphy.pdf 73 MB
Chinese Economic Development.pdf 10 MB
Chinese Mythology A to Z.pdf 9 MB
Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture.pdf 6 MB
Eyewitness Travel Beijing & Shanghai.pdf 28 MB
Frommer's China 2010.pdf 23 MB
Historical Dictionary of the Chinese Cultural Revolution.pdf 20 MB
Invisible China A Journey Through Ethnic Borderlands.pdf 8 MB
Modern China A Very Short Introduction.pdf 2 MB
The Britannica Guide to Modern China.pdf 3 MB
The Cambridge Companion to Modern Chinese Culture.pdf 5 MB
The Geography of China Sacred and Historic Places (Understanding China).pdf 12 MB
The History of China (Understanding China).pdf 10 MB
This Is China The First 5,000 Years.pdf 5 MB
10.Miscellaneous
A Guide to Essay Translation from Chinese into English and Vice Versa.pdf 8 MB
Chinese Bilingual Cooking Books
Bean Curd And Eggs.pdf 26 MB
Duck.pdf 26 MB
Eat Fruits and Vegetables Everyday, To Stay Healthy All The Way.pdf 8 MB
Fish.pdf 27 MB
Highlight's Chinese Gourmet Cooking - Dimsum dishes.pdf 10 MB
Highlight's Chinese Gourmet Cooking - Seafood Dishes.pdf 9 MB
Highlight's Chinese Gourmet Cooking - Tonic dishes.pdf 8 MB
Highlight's Chinese Gourmet Cooking - Vegetarian Dishes.pdf 10 MB
More Steps In Chinese Cooking.pdf 38 MB
Pei Mei.pdf 45 MB
Soup.pdf 25 MB
Vegetables.pdf 27 MB
Colloquial Chinese 30 Dialogues Series (Russian)
Audio.rar 134 MB
Разговорный китайский. 30 диалогов о Пекине.djvu 1 MB
Разговорный китайский. 30 диалогов о боевых искусствах.pdf 2 MB
Разговорный китайский. 30 диалогов о китайской кухне.pdf 3 MB
Разговорный китайский. 30 диалогов о китайском языке.pdf 2 MB
Разговорный китайский. 30 диалогов о туризме.pdf 2 MB
10.Miscellaneous
Earworms Rapid Chinese Vol. 1.rar 66 MB
Fayin Mandarin Pronunciation.iso 93 MB
Historical Dictionary of Modern Chinese Literature.pdf 1 MB
Instant Immersion Chinese 8 CD.rar 377 MB
McGraw-Hill's Chinese Pronunciation Software.iso 641 MB
McGraw-Hill's Chinese Pronunciation.pdf 24 MB
My Other Torrents.txt 0 MB
Rapid Literacy in Chinese.pdf 172 MB
Real Chinese - BBC (Video Course)
1 (Speak).avi 130 MB
10 (Entertain).avi 159 MB
2 (Home).avi 130 MB
3 (Education).avi 112 MB
4 (Drink).avi 101 MB
5 (Food).avi 110 MB
6 (Buy).avi 110 MB
7 (Explore).avi 118 MB
8 (Travel).avi 117 MB
9 (Leisure).avi 134 MB
Sing & Learn Chinese
Audio.rar 355 MB
Sing & Learn Chinese.pdf 5 MB
10.Miscellaneous
The Sounds of Chinese Audio.rar 89 MB
The Sounds of Chinese.pdf 137 MB
This Torrent is dedicated to Nicole
01.JPG 0 MB
02.JPG 0 MB
03.JPG 0 MB
04.JPG 0 MB
05.JPG 0 MB
06.JPG 0 MB
07.JPG 0 MB
08.JPG 0 MB
09.JPG 0 MB
10.JPG 0 MB
11.JPG 0 MB
12.JPG 0 MB
13.JPG 0 MB
14.JPG 0 MB
15.JPG 0 MB
16.JPG 0 MB
17.JPG 0 MB
18.JPG 0 MB
19.JPG 0 MB
20.JPG 0 MB
21.JPG 0 MB
22.JPG 0 MB
23.JPG 0 MB
24.JPG 0 MB
25.JPG 0 MB
26.JPG 0 MB
27.JPG 0 MB
28.JPG 0 MB
29.JPG 0 MB
30.JPG 0 MB
31.JPG 0 MB


[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
yongyitvb is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Kẻ Bồng bột đã cảm ơn yongyitvb vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
tuyenng2 (19-06-2016)
Old 30-09-2013, 05:12 PM
  post #2
tran_trang
Dtt Member
 
tran_trang's Avatar
 
ID: 70930
Tham gia: 05-11-2010
Đến từ: 首德
Giới tính: Female
Nghề nghiệp: 职员
Bài gởi: 91
Cảm ơn: 90
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Default Ðề: Chinese Language Learning Pack Uploaded.net

Không thể nào click vào dowload được bạn ơi!
tran_trang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 31-05-2015, 03:16 AM
  post #3
thandongdatmi
Junior Member
 
ID: 83166
Tham gia: 09-03-2011
Giới tính: Male
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Chinese Language Learning Pack Uploaded.net

Link die rồi bạn
thandongdatmi is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 20-01-2017, 11:01 PM
  post #4
ForestGreen
Junior Member
 
ID: 193801
Tham gia: 20-01-2017
Giới tính: Female
Bài gởi: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Default Ðề: Chinese Language Learning Pack Uploaded.net

improve you grammar usíng [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] where you will find all necessary information!
ForestGreen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

DU HOC TRUNG QUOC Bookmarks DU HOC TRUNG QUOC

Ðiều Chỉnh

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Tp.HCM Recruitment - Chinese Language Coordinator at Singapore International School - HCMC kinderworldgroup Việc tìm người 0 03-04-2013 04:00 AM
Phần mềm tell me more Chinese rockyho 2. Phầm mềm học tiếng Trung- Software 1 20-04-2012 10:38 AM
giấy khám sức khỏe meoconngugat Các vấn đề chung khi Du học Trung Quốc 4 31-03-2012 04:46 PM
河内免费学习交流汉语 Free learning Chinese language and chatting in HANOI everinvest 闲 聊...... 4 26-05-2011 02:22 PM
MonkeyKing Chinese 1.5 笑看风雨 2. Phầm mềm học tiếng Trung- Software 0 25-01-2009 11:52 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:01 PM.