Trở lại   Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc » HỌC TIẾNG VIỆT » Văn Hóa Đông Phương » Cầm Kỳ Thi Hoạ » Thơ Đường Luật

Thơ Đường Luật Thơ Đường Luật
Thơ Tứ tuyệt -chữ Hán (Tham khảo )

Thơ Đường Luật


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 26-03-2009, 09:34 PM
  post #1
banglado
Dtt Member
 
ID: 15852
Tham gia: 22-02-2009
Giới tính: Hiden
Bài gởi: 77
Cảm ơn: 46
Được cảm ơn: 66 lần trong 39 bài viết
Default Thơ Tứ tuyệt -chữ Hán (Tham khảo )

TIỀN KHỞI
Mộ Xuân Qui Cố Sơn Thảo Đường /Chiều Xuân Về Lều Tranh Ở Núi Cũ
Dịch nguyên thể:
Xóm núi xuân tàn chim vắng bóng
Tân Di hoa hết hạnh hoa già.
Thương thay khóm trúc bên song ấy
Vẫn một màu xanh đứng đợi ta.
Dịch thể lục bát:
Cốc khẩu xuân tàn hoàng điểu hi
Xuân tàn xóm núi chim đi
Tân Di hoa tận, hạnh hoa phi
Tác tan hoa hạnh, Tân Di hoa già.
Thủy lân u trúc sơn song hạ
Bên song khóm trúc la đà
Bất cải thanh âm đãi ngã qui
Màu xanh chẳng đổi đợi ta buổi về.

CỐ HUỐNG
Ức Phiên Dương Cựu Du / Nhớ Trước Kia Chơi Ở Thành Phiên Dương
Dịch nguyên thể:
Trời Nam nhớ khôn nguôi
Bến Giang Nam lòng hướng
Khách Sở ruột rối bời
Trái phong rơi trăng sáng.

Dịch thể lục bát:
Du du Nam quốc ti Trời Nam dạ nhớ khôn nguôi
Dạ hướng Giang Nam bạc Bến Giang Nam để thuyền xuôi hướng về.
Sở khách đoạn trường thì Đoạn trường khách Sở đau tê
Minh nguyệt phong tử lạc Trái phong trăng sáng nghe nhè nhẹ rơi.

TRƯƠNG TỊCH
Lương Châu Từ Bài Hát Lương Châu
Dịch nguyên thể:
Cổ Trấn thành kia cổng mở rồi
Hồ binh luẩn quẩn lượn quanh đồi
Biên cương tuần thú thường đi sớm
Muốn hỏi tin nhà chẳng thấy ai.
Dịch thể lục bát:
Cổ Trấn thành môn bạch tích khai Cổng thành Cổ Trấn mở rồi
Hồ binh vãng vãng bạng sa đôi Hồ binh lảng vảng quanh đồi cát xa
Tuần biên sử khách hành ưng tảo Không ai để hỏi tin nhà
Dục vấn bình an vô sứ lai. Biên cương tuần thú sớm đà ra đi.

Thu Tứ Ý Mùa Thu
Dịch nguyên thể:
Thành Lạc Dương sầu nổi gió thu
Thăm nhà muôn ý gửi vào thư.
Vội vàng những ngại lời không hết
Người sắp lên đường, lại bóc ra.

Dịch thể lục bát:
Lạc Dương thành lý kiến thu phong /Lạc Dương nổi trận thu phong
Dục tác gia thư ý vạn trùng /Tình quê khôn gửi trọn trong thư nhà.
Phục khủng thông thông thuyết bất tận/ Gắn rồi thư lại mở ra
Hành nhân lâm phát hựu khai phong. /Người đi hãy đợi, thư đà còn thêm.

NGUYÊN CHẨN
Văn Bạch Lạc Thiên Nghe Bạch Lạc Thiên (1) Giáng Làm
Tả Giáng Giang Châu Tư Mã Tư Mã GiangChâu
Dịch nguyên thể:
Đêm khuya leo lét ngọn đèn tàn
Nghe bác đi đày đất Cửu giang
Đau tưởng chết tôi kinh trổi dậy
Gió mưa song lạnh lọt sầu thương.
Dịch thể lục bát:
Tàn đăng vô diễm ảnh đồng đồng Đèn tàn leo lét lung linh
Thử tịch văn quân trích Cửu Giang Cửu giang tin bác chẳng lành đày sao.
Thùy tử bệnh trung kinh tọa khởi Vùng kinh dậy lúc đang đau
Ám phong xuy vũ nhập hàn song Gió mưa lạnh lẽo lọt vào song thưa.
Chú thích:(1): Tên tự của Bạch Cư Dị, bạn thân Nguyên Chẩn.

Đắc Lạc Thiên Thư Nhận Được Thư Của Lạc Thiên
Dịch nguyên thể:
Thấm lệ thư xa lúc tới tay
Vợ kinh, con khóc hỏi gì đây?
Tấm thường chẳng tỉnh, từng như thế
Huống bác Giang Châu kiếp bị đày.
Dịch thể lục bát:
Viễn tín nhập môn tiên hữu lệ Thư /xa thấm lệ chuyền tay
Thê kình nữ khốc vấn hà vi /Vợ gào, con khóc chuyện này là sao?
Tầm thường bất tỉnh tằng như thử /Thường mê muội, chẳng tài cao
Ưng thị Giang Châu Tư Mã thư /Huống thư Tư Mã Giang Châu gửi về.

ĐỖ MỤC
Qui Gia Về Nhà
Dịch nguyên thể:
Trẻ thơ níu áo hỏi:
Ông vắng nhà sao lâu?
Cùng ai tranh năm tháng
Về khi đã bạc đầu.
Dịch thể lục bát:
Trĩ tử khiên y vấn Trẻ thơ níu áo hỏi: Ông
Qui gia hà thái trì? Sao ông sống kiếp bình bồng quá lâu?
Cộng thùy tranh tuế nguyệt Cùng ai năm tháng gì đâu
Doanh đắc mấn như ti! Về khi lãi được mái đầu bạc phơ.

TRẦN NGỌC LAN
Ký Phu Gửi Cho Chồng
Dịch nguyên thể:
Chàng trấn biên cương, thiếp tại Ngô
Gió tây thổi lạnh thiếp âu lo
Một hàng thư tín ngàn hàng lệ
Rét tới bên chàng, áo tới chưa?
Dịch thể lục bát:

Phu thú biên cương thiếp tại Ngô Kẻ biên thùy, kẻ ởNgô
Tây phong xuy thiếp, thiếp ưu phu Gió tây thổi lạnh thiếp lo cho chàng.
Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ Một hàng thư, lệ ngàn hàng
Hàn đáo quân biên, y đáo vô? Bên chàng lạnh đến ngự hàn tới chưa?
HỨA HỒN
Tái Hạ Khúc Khúc Biên Ải
Dịch nguyên thể:
Sau trận Tang Can ấy
Tần binh nửa chết rồi.
Sáng nay thư vẫn lại
Áo rét cùng tới nơi.
Dịch thể lục bát:

Dạ chiến Tang Càn bắc Tang Can trận đánh đêm qua
Tần binh bán bất qui Quân Tần một nửa quê xưa hết về.
Triêu lai hữu hương tín Sáng nay vẫn thấy đề huề
Do tự ký hàn y! Thư cùng với mảnh tàn y tới rồi.
LÝ TẦÀN
Độ Hán Giang Qua Sông Hán
Dịch nguyên thể:
Tin thư ngoài lĩnh dứt
Đông hết xuân lại sang
Gần quê càng kinh khiếp
Chẳng dám hỏi người làng.
Dịch thể lục bát:
Lĩnh ngoại âm thư tuyệt Tin thư ngoài lĩnh tuyệt không
Kinh đông phục lập xuân Xuân sang tiếp nối mùa đông đã tàn.
Cận hương tình cánh khiếp Gần quê ví gặp người làng
Bất cảm vấn lai nhân! Lặng im nào dám đôi đường hỏi thăm.

VY TRANG
Đông Dương Tửu Gia Tặng Thơ Giã Biệt Nhau
Tặng Biệt Ở Quán Rượu Đông Dương
Dịch nguyên thể:
Chân trời vừa mới tự thương thân
Đã lại chân trời biệt cố nhân
Mai sớm năm canh trăng điếm lẻ
Tỉnh say đâu cũng lệ đầm khăn.
Dịch thể lục bát:
Thiên nhai phương thán dị hương thân Chân trời vừa mới thương thân
Hựu hướng thiên nhai biệt cố nhân Chân trời lại biệt cố nhân nữa rồi.
Minh nhật ngũ canh cô điếm nguyệt Năm canh quán trọ trăng soi
Túy tinh hà xứ các chiêm cân. Tỉnh say đâu cũng đầy vơi lệ sầu.

KIM XƯƠNG TỰ
Y Châu Ca Bài Hát Y Châu
Dịch nguyên thể:
Xin đuổi cái hoàng oanh
Líu lo hót trên cành
Để em tan giấc mộng
Khôn tới Liêu Tây thành
Dịch thể lục bát:
Đả khởi hoàng oanh nhi Làm ơn đuổi cái hoàng oanh
Mạc giao chi thượng đề Líu lo nó hót trên cành mãi sao
Đề thời kinh thiếp mộng Xui em tan giấc mộng đào
Bất đắc đáo Liêu Tê! Liệu Tây thành hết lối vào thăm ai.
VÔ DANH THỊÏ
Tạp Thi Thơ Vặt
Dịch nguyên thể:
Cỏ xanh hàn thực lạnh mưa rơi
Sóng lúa mênh mông đê liễu tươi
Đất khách thương ai lưu lạc mãi
Còn kêu chi nữa đỗ quyên ơi!

Dịch thể lục bát:
Cận hàn thực vũ thảo thê thê Cỏ xanh hàn thực mưa tuôn
Trước mạch miêu phong liễu ánh đê Mênh mông sóng lúa liễu rờn biếc xanh
Đẳng thị hữu gia, qui vị đắc Thương ai đất khách quẩn quanh
Đỗ quyên hưu hướng nhĩ biên đề! Cuốc ơi! gia giả sao đành cứ kêu.

thay đổi nội dung bởi: banglado, 26-03-2009 lúc 09:47 PM.
banglado is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
3 kẻ Bồng bột đã cảm ơn banglado vì bài viết Ngớ ngẩn này ^_^!
hienanh211 (27-03-2009), peijiafu_01 (08-05-2009), 岁月无声 (26-03-2009)
Trả lời

DU HOC TRUNG QUOC Bookmarks DU HOC TRUNG QUOC

Ðiều Chỉnh

Quuyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến

Chủ đề tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Truyện về Đại Tham Quan Hòa Thân !!! ngaymai45 Văn hóa - Nghệ thuật Trung Hoa 2 19-02-2012 06:37 PM
[Đồng hành cùng SMTH 2011] Tham gia chung khảo SMTH nhận sách hay từ Quảng Văn juugochan Dtt.HàNội 1 14-06-2011 08:19 AM
Tham khảo bài dịch : Tham quan nhà máy huangzhong1986 Dịch Việt -> Trung 3 19-04-2011 03:45 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:24 PM.