Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc

Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc (http://dantiengtrung.com/forum/index.php)
-   Nghe - 听 力 理 解 (高 级) (http://dantiengtrung.com/forum/forumdisplay.php?f=183)
-   -   HSK(高等) 听力理解 (http://dantiengtrung.com/forum/showthread.php?t=8304)

cuunon0811 30-07-2009 12:23 PM

HSK(高等) 听力理解
 
听力理解
(40 题,约25 分钟)
第一部分


Click nút play để nghe

[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
Click vào biểu tượng Download và chọn Save Target As... để tải về.

说明:1~25 题,在这部分试题中,你将听到几段讲话或对话。每段话之后,你会听到若
干个问题,每个问题都有四个书面答案,请你从中选出惟一正确的答案。
例如:第8~9 题,你听到:
女:李玉田的对象怎么样?
男:论人品,没的挑;论长相,不敢恭维。
女:他不是非要找个漂亮的吗?
男:这你就不懂了,这就叫“情人眼里出西施”啊!
第三个人根据这段对话提出两个问题:
8.李玉田想找个什么样的对象?你会在试卷上看到四个答案:
A.人品好的
B.长相好的
C.不爱挑毛病的
D.喜欢恭维人的
根据对话,第8 题惟一正确的答案是B,你应在答卷上找到号码8,在字母B 上划一横
道:
8[A][▆][C][D]
你又听到:
9.男的认为李玉田的对象长得怎么样?你会在试卷上看到四个答案:
A.比较漂亮
B.胜过西施
C.不太漂亮
D.不敢公开
根据对话,第9 题惟一正确的答案是C,你应在答卷上找到号码9,在字母C 上划一横
道:
9[A][B][▆][D]

1.
A.巴黎国际舞蹈比赛
B.国际钢琴比赛
C.中国舞大奖赛
D.通俗歌曲比赛

2.
A.现代特色
B.古典特色
C.东方特色
D.西方特色

3.
A.11 个
B.15 个
C.50 个
D.25 个

4.
A.孩子
B.大人
C.亲戚
D.朋友

5.
A.元旦
B.春节
C.端午节
D.中秋节

6.
A.坚决反对
B.不大赞成
C.认为无害
D.认为有益

7.
A.字典
B.工具
C.服装
D.糖果

8.
A.经理
B.市长
C.校长
D.厂长

9.
A.宴会祝酒
B.施政演说
C.工作总结
D.形势报告

10.
A.国家设立的
B.社会赞助的
C.工厂组织的
D.自发形成的

11.
A.经济困难
B.常常生病
C.难与子女相处
D.生活无人照顾

12.
A.锻炼身体
B.寻找娱乐
C.摆脱孤独
D.学习知识

13.
A.田老
B.老黄
C.小陈
D.伯乐

14.
A.很称职
B.太年轻
C.表现一般
D.表现不好

15.
A.夫妻
B.同学
C.同事
D.朋友

16.
A.十分支持
B.不大同意
C.毫不关心
D.尊重本人意见

17.
A.嫌卖服装赚钱少
B.不愿意当个体户
C.丢弃专业很苦闷
D.嫉妒同学的成就

18.
A.曹操
B.老李
C.老罗
D.没人回来

19.
A.同意调动
B.拿不定主意
C.决定不调动
D.听朋友的意见

20.
A.粗心
B.急躁
C.爱吵架
D.懒惰

21.
A.架子上
B.桌子上
C.沙发上
D.衣柜里

22.
A.商量
B.建议
C.讽刺
D.厌烦

23.
A.开会
B.等人
C.散步
D.采访

24.
A.王老先生的赴约时间
B.男的很了解父亲
C.男的劝女的放弃采访
D.女的应该采访什么人

25.
A.听其自然
B.坚持采访
C.听从男的劝告
D.改变采访对象

第二部分
说明:26~40 题,请你听几段采访的实况录音。每段录音之后,你将听到若干个问
题,每个问题都有四个供选择的书面答案,请你从四个答案中选出惟一正确的答案。


26.
A.中学生
B.大学生
C.出国留学生
D.待业青年

27.
A.财务会计
B.食品卫生
C.经济管理
D.对外贸易

28.
A.每天下午
B.每天上午
C.放暑假后
D.业余时间

29.
A.家庭经济困难
B.父母不愿给钱
C.为付学费宿费
D.减轻父母负担

30.
A.怕她耽误学习
B.认为有些出格
C.尊重她的决定
D.非常希望她干

31.
A.士兵
B.将军
C.学徒工
D.企业家

32.
A.希望当正厂长
B.希望当第一副厂长
C.希望变动自己的工作
D.希望干好负责的工作

33.
A.有这种嗜好可以满足
B.少吸一点不会影响健康
C.养成习惯后不影响健康
D.身体不好的人应该戒烟

34.
A.提高烟的质量
B.降低制烟成本
C.降低烟的有害成分
D.消除烟的有害成分

35.
A.个头特别大
B.专门负责交配
C.吃大量蜂王浆
D.专门负责产卵

36.
A.打扫巢房
B.采集花蜜
C.守卫巢房
D.繁育后代

37.
A.两个阶段
B.三个阶段
C.四个阶段
D.五个阶段

38.
A.青年工蜂
B.幼年工蜂
C.雄蜂
D.蜂王

39.
A.被蜂群驱逐出去
B.和工蜂一起工作
C.逐渐衰老而死去
D.领蜂群另立门户

40.
A.密蜂的生活习性
B.蜜蜂的筑巢技术
C.蜜蜂的生存条件
D.蜜蜂的繁殖方法

1.A 2.C 3.B 4.B 5.B 6.B 7.A
8.B 9.B 10.D 11.C 12.C 13.C 14.A
15.A 16.D 17.C 18.B 19.C 20.A 21.A
22.C 23.B 24.C 25.B 26.C 27.A 28.D
29.D 30.C 31.C 32.D 33.A 34.C 35.C
36.B 37.B 38.C 39.D 40.A


yuzan 07-09-2009 11:58 PM

Ðề: HSK(高等) 听力理解
 
ban cuunon oi co the cho mih biet tim nhung bai luyen online nay o dau k,cam on ban nhieu

quathagia267 18-09-2009 08:56 PM

Ðề: HSK(高等) 听力理解
 
Bạn có nữa pos lên nữa nhé mình rất thích

unmercy 27-02-2010 03:49 AM

回复: HSK(高等) 听力理解
 
额 这是高等的?感觉很简单啊

tran thi nhung 12-10-2010 09:23 AM

Ðề: HSK(高等) 听力理解
 
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
大家好!
谁有这本书的听力CD吗?
可以给我吗?

麦兜 01-11-2010 02:03 PM

Ðề: HSK(高等) 听力理解
 
Cảm ơn bạn nhé.bài này rất có ích cho mình

麦兜 01-11-2010 02:24 PM

Ðề: HSK(高等) 听力理解
 
Hiện nay ở Việt Nam đã thi HSK với hình thức cải tiến,vậy bạn nào có những đề thi của bản cải tiến thi xin up lên nhé đẻ cho mình và mọi người cùng tham khảo.

ngoctam1205 28-02-2011 05:21 PM

Ðề: HSK(高等) 听力理解
 
Cho mình hỏi ngoài những bài thi HSK còn những file nghe nào không, ví dụ như là dọc truyện hay là tin tức chẳng hạn

utls1234 02-10-2012 12:57 AM

Ðề: HSK(高等) 听力理解
 
mình ko down về đc bạn ơi

VULOC 22-03-2013 07:39 PM

Ðề: HSK(高等) 听力理解
 
chao cac ban , neu cac ban muon tai tai lieu tu so cap den cao cap de thi top hay hsk thi cac ban co the vao trang [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] hoac trang 孔子學院 de tai tai lieu , vua co the lay duoc tai lieu thi thu hsk , vua co the thi truc tuyen duoc , chao than ai


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:38 AM.

Powered by Dtt® Version 2008
Bản quyền ©2006 - 2019, wWw.Dantiengtrung.Com.
Học tiếng Hoa, du học Trung Quốc, giao thương Việt Trung