Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc

Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc (http://dantiengtrung.com/forum/index.php)
-   Tài liệu học tiếng Hoa (http://dantiengtrung.com/forum/forumdisplay.php?f=44)
-   -   《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3) (http://dantiengtrung.com/forum/showthread.php?t=34338)

yongyitvb 12-06-2013 04:21 PM

《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3)
 
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

《新汉语水平考试HSK(6级)攻略:阅读》主要内容简介:新HSK攻略系列是一套考前强化辅导教材,为配合国家汉办孔子学院总部推出的新汉语水平考试(HSK),满足广大考生的迫切需求而编写,体现了新HSK考试的命题思路,具有典型性和针对性,适合辅导班教学和考生自测,可使考生在短时间内全面提高应试能力。根据题型,四级分为听力分册和阅读写作分册,五级和六级分别包括听力、阅读和写作各一册,共八个分册。阅读分册内容包括:阅读题型说明和特点、经典考题、例题解析、答题策略、专项练习(答案和题解)、强化练习(答案和题解)及两套阅读模拟试卷及答案题解。本系列也可与北大版新HSK应试辅导丛书中的《新汉语水平考试HSK全真模拟题集》(四级至六级)配套使用。

PDF: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

MP3: [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]

lehoaianh 21-10-2013 11:26 AM

Ðề: 《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3)
 
Thanks nhiều nhé chủ thớt

olaole2411 21-10-2013 11:51 AM

Ðề: 《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3)
 
thanks bạn nhiều nhiều

trieuondac1 28-10-2013 07:55 PM

Ðề: 《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3)
 
新汉语水平考试HSK(6级)攻略: cái từ 攻略 ở đây dịch là gì vậy các bạn ?

huyenb1 28-10-2013 11:41 PM

Ðề: 《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3)
 
cảm ơn bạn nhiều nha!

traudien 03-01-2014 11:06 AM

Ðề: 《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3)
 
cảm ơn bạn nhiều nha.

bambikd 30-04-2014 11:12 PM

Ðề: 《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3)
 
cảm ơn bạn nhiều lắm

dongthuan 07-05-2014 12:05 AM

Ðề: 《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3)
 
Cảm ơn bạn nhiều nhé !
bạn ơi hình như bị thiếu mất phần 3 với đề nghe thử, bạn có thể up lên hết được không >"< cảm ơn bạn nhiều nhiều :3 :3

swall 04-10-2015 11:51 PM

回复: 《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3)
 
上面的不是阅读,是听力。
有没有人可以给我下载阅读?
感谢你们!

devilish 16-09-2017 07:37 PM

Ðề: 《新汉语水平考试HSK(6级)攻略 (PDF+MP3)
 
Cám ơn thớt nhé


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:05 AM.

Powered by Dtt® Version 2008
Bản quyền ©2006 - 2019, wWw.Dantiengtrung.Com.
Học tiếng Hoa, du học Trung Quốc, giao thương Việt Trung