Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc

Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc (http://dantiengtrung.com/forum/index.php)
-   Tìm bài hát & lời bài hát (http://dantiengtrung.com/forum/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Ai tìm giúp mình tên bài hát này với (http://dantiengtrung.com/forum/showthread.php?t=49096)

Sess 06-12-2016 11:02 PM

Ai tìm giúp mình tên bài hát này với
 
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
ai giúp mình tìm tên 2 bài hát phút thứ 17 và 54 với.
cảm ơn cá cbác trước

stephy175212 07-12-2016 02:41 PM

Ðề: Ai tìm giúp mình tên bài hát này với
 
nhạc phút thứ 17 là 爱的早餐-刘美麟 (Bữa ăn sáng yêu - Lưu Mỹ Lân)
nhạc phút thứ 54 là 妈妈说-王铮亮 (Mẹ nói - Vương Tranh Lượng)

Sess 07-12-2016 03:19 PM

Ðề: Ai tìm giúp mình tên bài hát này với
 
Trích:

Nguyên văn bởi stephy175212 (Post 228805)
nhạc phút thứ 17 là 爱的早餐-刘美麟 (Bữa ăn sáng yêu - Lưu Mỹ Lân)
nhạc phút thứ 54 là 妈妈说-王铮亮 (Mẹ nói - Vương Tranh Lượng)

cảm ơn nhiều nhiều nhé :#


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:00 AM.

Powered by Dtt® Version 2008
Bản quyền ©2006 - 2019, wWw.Dantiengtrung.Com.
Học tiếng Hoa, du học Trung Quốc, giao thương Việt Trung