Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc

Học tiếng Trung | Du học Trung Quốc (http://dantiengtrung.com/forum/index.php)
-   Tìm bài hát & lời bài hát (http://dantiengtrung.com/forum/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Tìm giúp mình tên bài hát nhạc chờ điện thoại lúc đầu! (http://dantiengtrung.com/forum/showthread.php?t=48237)

bangchanthientu 08-09-2016 12:40 AM

Tìm giúp mình tên bài hát nhạc chờ điện thoại lúc đầu!
 
Tìm hộ mình đoạn bài hát nam ca sĩ hát lúc gọi điện trong video cái nhé...
[Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...]
ERROR: If you can see this, then [Link đã ẩn, đăng nhập để được xem link. Hoặc click vào đây để đăng ký...] is down or you don't have Flash installed.

tamnt07 09-03-2017 07:39 PM

Ðề: Tìm giúp mình tên bài hát nhạc chờ điện thoại lúc đầu!
 
Video hỏng rồi bạn ơi!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:46 PM.

Powered by Dtt® Version 2008
Bản quyền ©2006 - 2019, wWw.Dantiengtrung.Com.
Học tiếng Hoa, du học Trung Quốc, giao thương Việt Trung